Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83320
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Makutėnienė, Daiva;Gaivenienė, Renata
Title: Genetiškai modifikuotų produktų rinkos ekonominiai efektai gamintojams ir vartotojams: teorinis požiūris
Other Title: Effects of genetically modified products market on manufacturers and consumers: theoretical approach
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija., 2011, Vol. 1(25)
Extent: p. 171-181
Date: 2011
Keywords: Geneti kai modifikuoti produktai;Rinkos efektai;Visuomenės gerovė;Genetically modified products;Market effects;Public good
Abstract: Straipsnyje, remiantis geneti škai modifikuotų produktų rinkos efektus nagrinėjančiais teoriniais ir taikomaisiais darbais, analizuojami ir vertinami šių produktų rinkos teigiami ir neigiami ekonominiai efektai gamintojams bei vartotojams, naudojant dalinės pusiausvyros modelį. Nuo 2010 m. ES narėms suteikus didesnius įgaliojimus savaranki škai spręsti, auginti GM augalus, gaminti GM pa šarus bei produktus ar to atsisakyti, svarbu įvertinti ju ekonominę naudą. Dėl šių produktų gamybos keliamų grėsmių ekonominė jų nauda vertinama nevienareik šmiai, todėl ją tirti svarbu. Identifikavus geneti škai modifikuotų organizmų (GMO) bei produktų (GMP) kūrimo tikslus ir pritaikymo sritis, nustatyta, kad biotechnologija ir genų inžinerija taikoma plačiai, iš jų–ir žemės ūkyje. Mokslininkų nuomonės dėl GMO ir GMP poliarizacija rodo, kad jie traktuojami kontroversi škai. Nustatyta, kad biotechnologijos taikymo ekonominis poveikis gali būti vertinamas mikro ir makro lygiais. Mikro lygyje poveikis ūkiui vertinamas pagal gamybos veiksnių na šumo pokyčius, kuris ekonomi škai naudingas. Vertinant šios technologijos taikymo ekonominius efektus makro lygių, dažniausiai naudojamas ka štų-naudos ekonominis modelis. Tyrimas parodė, kad GM produktų, lyginant su tradiciniais, patekimas į rinką duoda ekonominę naudą visuomenei; tiesa, ji sumažėja dėl inovacijų apsaugos intelektinės nuosavybės teismis. Tačiau, vertinant GM produktų gamybos ka štus ir naudą, jų pasiskirstymą, svarbu atsižvelgti į vartotojų žinias, lūkesčius, požiūrį GMP, orientuotis į jų elgseną, nes nuo jos priklauso ūkininkaujančiųjų ekonominiai rezultatai
In the article, based on the theoretical and applied works investigating the effects of the genetically modified products’ market, its positive and negative effects on manufacturers and consumers are analyzed and evaluated, by applying the partial equilibrium model. The identification of development goals and application areas of genetically modified organisms (GMO) and products (GMP) helped to determine agriculture as the area of their highest prevalence. The polarization of the scientific opinion regarding GMO and GMP indicates the controversy related to this issue. It has been established that the biotechnological effect can be evaluated on micro and macro levels. In micro level, such an effect on economy is evaluated according to the changes of total factor productivity, due to this, it is considered economically beneficial. While evaluating the economic effects of the application of the said technology on a macro level, the costbenefit economic model is most often used. The research has revealed that, compared to traditional products, the entry of GMP to the market presents economic benefit to the society. However, the benefit is decreased by the protection of innovations with intellectual property rights. Nevertheless, the scientists draw attention to the fact that the evaluation of the cost/benefit and distribution of GMP must be oriented towards consumer behavior, because the economic results of agricultural subjects depend on consumption, social values and ethics. Scientific researches show that the society values GMP differently and perceives them controversially. Nonetheless, consumers of the EU, Lithuania included, values these products skeptically, due to the concern about the safety of GM food and its effect on health
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/219
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.2 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.