Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83318
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Elektros ir elektronikos inžinerija / Electrical and electronic engineering (T001)
Author(s): Brazdeikis, Liudas
Title: Modeling and Estimation of Temperature Transient Process of Heat Carrier in Heating System
Other Title:  Šldymo sistemos šilumne šio temperatūros pereinamojo proceso modeliavimas ir įvertinimas
Is part of: Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija, 2010, Nr. 7(103)
Extent: p. 21-24
Date: 2010
Abstract: Tiriamas šilumnešio, tekančio vamzdžiu, temperatūros pereinamasis procesas tam tikru pasirenkamu atstumu nuo šilumnešio temperatūros vienetinio šuolio taško. Sudarytas šilumnešio temperatūros elektrinis analoginis modelis. Modelis sukuriamas ir tiriamas elektroninių schemų imitatoriumi PSpice, įeinančiu į programų paketą OrCAD. Nustatyta, kad šilumnešio temperatūros pereinamasis kitimas, tiksliai jį vertinant, nėra pirmojo laipsnio inercinis kitimas. Pateikiamos teoriniais skaičiavimais gautos išraiškos šilumnešio fronto temperatūrai ir nusistovėjusiai šilumnešio temperatūrai apskaičiuoti bei modeliavimo rezultatus apibendrinanti išraiška, pagal kurią galima įvertinti šilumnešio temperatūros pereinamojo kitimo laiko pastoviąją
Transient temperature process of the heat carrier flowing in a conduit is investigated at a certain selected distance from the heat carrier temperature unit jump point. An electro analogical model of heat carrier temperature is designed. The model is realized and analysed by electrical circuits simulator PSpice included in the software OrCAD. It was defined that the transient change of heat carrier temperature is not the first order lag process when assessing it precisely. Expressions achieved by theoretic calculations are presented to calculate heat carrier front temperature and steady fluid temperature. Expression summarizing modelling results according to which it is possible to estimate the time constant of transient process of heat carrier fluid temperature is presented too
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/83318/2/ISSN2029-5731_2010_N_7_103.PG_21-24.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/83318
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

3
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

43
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.