Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83315
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Ramanauskas, Julius;Gargasas, Audrius
Title: Kaimo turizmo sodybų veiklos vertinimas darnaus vystymosi aspektu
Other Title: Assessment of rural tourism farmsteads by sustainable development aspect
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas, Klaipėdos universitetas. Akademija., 2011, Nr. 2(26)
Extent: p. 186-192
Date: 2011
Keywords: Darnus vystymasis;Indukatoriai;Kaimo turizmas;Veiksniai;Vertinimas;Sustainable development;Elements;Rural tourism;Factors;Assessment
Abstract: Kaimo turizmo (toliau – KT) veikla neišvengiamai sietina su poveikiu ekonomikai, socialinei- kultūrinei aplinkai ir gamtai. Straipsnyje nagrinėjama KT plėtra darnaus vystymosi (toliau – DV) aspektu. Straipsnio tikslas – sudaryti KT sodybų veiklos vertinimo DV aspektu metodiką. Darbe buvo atliktas kokybinis tyrimas – ekspertų (24 KT sodybų savininkų) vertinimas. Pateikta DV nustatymo metodika, kurios pagalba galima apskaičiuoti ne tik bendrąjį KT DV, bet ir atskirų jo indikatorių (ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos) vertinimą. Taikant siūlomą metodiką, galima kompleksiškai įvertinti visus KT sodybų veiklos DV indikatorius, vertinti jų veiklą perspektyvoje, naudoti kaip vieną iš prioritetų skiriant ES paramą. Ši vertinimo metodika galėtų būti siekiamumo gairės esamiems ir būsimiems KT sodybų savininkams
Rural tourism is inevitably associated with the impact of the economy, socio-cultural environment and the nature. The article is analyzing an expansion of rural tourism by sustainable development aspect. The purpose of the article is to present a rural tourism farmsteads assessment methodology in sustainable development aspect. There has been performed a quantitative research – an assessment of experts (24 owners of farmsteads). There is presented a methodology which assists to calculate not only the in general sustainable development of rural tourism but also to assess its individual elements such as economic, social and environmental. By applying the proposed methodology all the elements of farmsteads’ sustainable development and their performance in the perspective can be assessed, and also can be used as one of a priority when distributing EU financial support. This assessment methodology might be seeking guidance for existing and prospective owners of rural tourism farmsteads
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/254
http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/254
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.28 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

30
checked on Nov 3, 2019

Download(s)

6
checked on Nov 3, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.