Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83288
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Vinciūnienė, Valerija;Dadurkaitė, Jolita
Title: Globalizacijos poveikis Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų užsienio prekybai
Other Title: Impact of globalization on Lithuanian foreign trade of agricultural and food products
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas, Klaipėdos universitetas. Akademija., 2011, Nr. 1(25)
Extent: p. 239-252
Date: 2011
Keywords: Globalizacija;Žemės ūkio ir maisto produktai;Rinka;Regionizacija;Globalization;Agricultural and food products;Trade;Regionalization
Abstract: Nors mokslininkai iki šiol diskutuoja dėl globalizacijos sampratos, tačiau beveik visuotinai sutaria, kad globalizacijos procesų plėtotė, gilėjimas ir greitėjimas paliečia visus ekonomikos sektorius, reiškia esminius pokyčius bei sukuria iš esmės naują aplinką, kurioje ūkio subjektai turi priimti gamybos, paskirstymo bei mainų sprendimus. Žemės ūkio bei maisto produktų gamyba bei prekyba taip pat tampa vis labiau globalizuota. Tačiau globali žemės ūkio integracija prekybos forma vyksta gana selektyviai ir turi skirtingą grįžtamąjį poveikį atskirų šalių ir regionų žemės ūkio vystimuisi. Tyrimo aktualumą lemia tai, kad nors Lietuva yra plačiai atsivėrusi globalizacijos ir regioninės integracijos procesams, darbų nagrinėjančių šių procesų poveikį užsienio prekybai stokojama. Straipsnyje, remiantis tyrimo metu identifikuotais pagrindiniais ekonominės globalizacijos bruožais bei globalizacijos poveikio žemės ūkio ir maisto produktų užsienio prekybai rodikliais, nustatyta, kad spartėjantys globalizacijos ir regionizacijos procesai didina žemės ūkio ir maisto produktų užsienio prekybos srautus, Lietuvos žemės ir maisto ūkis vis stipriau integruojasi į pasaulines rinkas, tuo pačiu vis labiau tampa priklausomas nuo globalių procesų
Although the concept of ‘globalization’ is still a subject of scientific debate, it has been almost universally agreed that the development, expansion, and acceleration of globalization processes affect all economic sectors, signify major changes, and create a fundamentally new environment in which agents have to make decisions on production, distribution, and exchange. Production and trade of agricultural and food products are becoming increasingly globalized. However, global integration of agriculture in the form of trade is relatively selective and has different feedback effects on the agricultural development of different countries and regions. The topicality of the research stems from the fact that although Lithuania is widely open to the globalization and regional integration processes, the scope of research done in examining the impact of these processes on foreign trade is insufficient. Based on the main features of economic globalization and indicators of the effects of globalization on foreign trade of agricultural and food products identified during the research, the article has examined the impact of globalization on Lithuanian foreign trade of agricultural and food products. The study has shown that the increasing pace of globalization and regionalization processes increase foreign trade flows and the integration of the sectors in question into regional and world markets while the development of agro food industry is becoming inseparable from the foreign trade
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/228
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.