Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83286
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kustienė, Aurelija
Title: Audito įmonių teikiamos paslaugos pasaulyje ir Lietuvoje
Other Title: Services of the audit companies in Lithuania and in the world
Is part of: Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle: mokslinės - praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kolpingo kolegija. Kaunas : Technologija, 2011
Extent: p. 87-97
Date: 2011
Keywords: Auditas;Paslaugos;Tarptautinės audito įmonės;Audit;Services;International audit companies
Abstract: Straipsnyje analizuojamos audito įmonių teikiamos paslaugos tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje. Tyrimo tikslas - atlikti tarptautinių ir kitą audito Įmonių teikiamų paslaugų Lietuvoje palyginamąją analizę ir nustatyti jų ypatumus. Tyrimo objektas - audito įmonių teikiamos paslaugos pasaulyje ir Lietuvoje. Tyrimo laikotarpis: 2006 - 2009 metai. Tyrimo metodai: mokslinės, ekonominės, periodinės ir normatyvinės literatūros analizė ir sintezė, statistinė ir loginė analizė, dokumentų analizė ir grafinis vaizdavimas. Atliktas tyrimas parodė, kad tarptautinių audito įmonių pasaulinė plėtra turėjo didelės Įtakos Lietuvos audito įmonių veiklai. Tyrimo metu nustatyta, kad tarptautinių audito Įmonių Didysis ketvertas Lietuvoje pirmauja teikdamas konsultacines paslaugas, kai tuo tarpu kitos Lietuvos audito Įmonės yra apskaitos paslaugų lyderės; išanalizavus Lietuvoje atliktų auditu struktūrą, nustatyta, kad daugiausiai auditu buvo atlikta uždarose akcinėse bendrovėse, kurioms auditas privalomas
The article deals with the services of the audit companies in Lithuania and in the world. The aim of the research is to carry out the comparative analysis of the service of international audit companies in Lithuania and other Lithuanian audit companies and to identify the characteristics of their activity Objectives: 1) to investigate the services of the international audit companies in the world; 2) to analyse the services of the international audit companies and the services of other Lithuanian companies in Lithuania. Research object - services of the audit companies in Lithuania and in the world. Research period: 2006 -2009 year. Research methods: analysis and synthesis of scientific, periodical and standard literature, comparison, statistical and logical analysis and document analyst The research shows that activity of international audit companies have influenced the Lithuanian activity of auditing. The research has shown that the Big quartet of international audit companies in Lithuania according to the size of the revenue leader in providing consulting services in the field, while the other Lithuanian audit firms are a leading accounting services. Aanalysis of the structure of auditsshowed that most of the annual audits are conducted in closed joint-stock companies
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83286
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.