Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83200
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Navasaitienė, Stasė;Perkumienė, Dalia
Title: Importance of cultural centres and community organizations cooperation in the development of the ethnic culture in rural areas
Is part of: Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla., 2010, Nr. 3(19). D.2
Extent: p. 103-109
Date: 2010
Keywords: Kultūra;Etnokultūra;Kultūros centras;Bendruomenė;Bendradarbiavimas;Culture;Ethnic culture;Culture centre;Community;Cooperation
Abstract: Šiame darbe autorės siekia atskleisti kultūros centrų ir visuomeninių organizacijų bendradarbiavimo svarbą plėtojant ir puoselėjant etnokultūrą kaimo vietovėse. Bendruomenės vaidmuo šiandien ypatingai svarbus. Šiandien Lietuvoje skaičiuojame apie 1500 kaimo bendruomeninių organizacijų, tačiau neformaliame lygmenyje jų yra daug daugiau. Kaimų kultūros centrai, o ten kur jų nėra - bibliotekos ar skaityklos, būtent ir atlieka bendruomenių centrų funkcijas, o jų darbuotojai greta savo tiesioginio darbo yra bendruomenių steigėjai, pirmininkai, moderatoriai ir panašiai. Lietuva, perimdama pažangią Vakarų Europos šalių patirtį, turėtų aktyviau kurti bendruomenės centrus ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir kaimuose. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, visuomenėje kyla nuogąstavimų dėl tautinio savitumo praradimo. Kultūra yra kaip tik ta sfera, kurioje Lietuva, užtikrindama tradicijų tęstinumą, vengdama provincialumo ir dėl to atsižvelgdama į europietiškos kultūros tendencijas, gali laisvai vystytis. Šiuolaikinėje besivienijančioje Europoje visiškai įmanoma sukurti naują Europos kultūrą, suderinančią savyje amerikinius ir sovietinius siekimus, ir pademonstruoti dar kartą naujo kultūrinio imperializmo gyvybingumą jau poindustrinėje eroje, kai europietiškumas suvokiamas kaip supranacionalus ar net universalus reiškinys. Jo esmė iš tiesų yra kosmopolitinė infrastruktūra ta prasme, kad pati telekomunikacijos bazė suvienodins kultūrų skirtumus ir sukurs „globalinę kultūrą". Tautinio tapatumo išlaikymo, kitimo ir modernizacijos srityje ypatinga vieta atitenka kultūros centrams, jų darbo formoms, tematikai, renginių patrauklumui. Kaimo bendruomenės, kažkada išlaikiusios ir puoselėjusios etninės kultūros klodus, dabar dažnai pačios laukia pagalbos iš specialistų pusės
Ethnic culture forms the basis of every national culture. It has been developed along with evolution of the man including all spheres of his spiritual and material life and meeting various his needs. Experience of the man, his dependence on the nature, history and social conditions, features of human character and anthropological particularities were reflected in the ethnic culture. The article analyses the importance of culture centre and community organizations cooperation in the nurturan-ce of the ethnical culture in rural areas. Authors discuss how cooperation of culture centres and community organizations make influence on successful nurturance of ethnic culture and national heritage
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83200
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.