Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83179
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Kazakevičienė, Jurgita;Aškinis, Simanas
Title: Buitinių nuotekų išvalymo dolomitmilčių filtre efektyvumo priklausomybės nuo filtracijos kelio ilgio modeliniai tyrimai
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 37(57)( 2010)
Extent: p. 95-101
Date: 2010
Keywords: Dolomitmilčių filtras;Filtracijos kelias;Nuotekų valymo efektyvumas;Smėlio filtras;Dolomite filter;Filtration path;Sand filter;Wastewater treatment efficientcy
Abstract: Atlikti buitinių nuotekų valymo panaudojant dolomitmilčius tyrimai. Kad galėtume nustatyti minimalų dolomitmilčių sluoksnio storį, užtikrinantį nuotekų išvalymo efektyvumą iki leistinųjų ribų, buvo įrengti du 0,2 m: filtrų modeliai: vienas 0,8, kitas - 0,4 m storio. įjuos buvo pilamos buitinės nuotekos po pirminio valymo septikuose. Jų užterštumas lengvai skaidomais organiniais teršalais pagal BDS7 rodiklį svyravo nuo 213,0 iki 465,0, o vidutinis buvo 358 mg O2 K Hidraulinė filtrų apkrova buvo 0,03 m3 m'2 d'1. Kad galėtume palyginti dolomitmilčių filtro efektyvumą, buvo įrengti du tokie pat smėlio filtro modeliai, nes dabar, kaip vertikaliosios filtracijos filtrų užpildas, naudojamas tiktai rupus smėlis. Buitinėms nuotekoms filtruojantis pro vertikalų 0,8 m smėlio sluoksnį vidutiniškai sulaikoma 98,2 % organinių teršalų, per dolomitmilčių- 99,4 %, bendrojo fosforo-atitinkamai 87,7 ir 99,6 %, skendinčiųjų medžiagų-96,6 ir 94,4%. Remiantis tyrimų rezultatais sudarytos priklausomybės lygtys. Pagal jas apskaičiuoti pagrindiniai teršalų kiekiai buitinėse nuotekose, prasifiltravusiose pro skirtingo storio dolomitmilčių ir smėlio sluoksnius. Tyrimai parodė, kad valymą iki leistinųjų ribų užtikrina filtracija pro 0,4 m storio tiek dolomitmilčių, tiek smėlio sluoksnį. Nuotekoms filtruojantis pro tokio storio smėlio sluoksnį, pašalinama 96,1 % organinių teršalų, 88,6 % skendinčiųjų medžiagų ir 66,7 % bendrojo fosforo. 0,4 m storio dolomitmilčių sluoksnyje šių teršalų pašalinama atitinkamai 98,8, 78,0 ir 87,7 %. Dolomitmilčių filtras mažiau reaguoja į organinių teršalų apkrovą. Jai padidėjus 1 g m"2 d'', prasi filtravusių nuotekų BDS7 0,4 m storio filtre padidėja 0,5, 0,8 m -0,4 mg O21"1, o smėlio filtre - atitinkamai 2,9 ir 3,2 mg O21"1
The investigations of dolomite application in household wastewater treatment have been carried out. To determine the minimal thickness of dolomite layer, which ensures purification of the wastewater to the permissible limits, two model filters (0.8 and 0.4 m thickness) of 0.2 m2 are installed. Having undergone the primary treatment in septics household wastewater reaches these filters. Pollution of the wastewater with easily degradable pollutants according to BOD7 index fluctuates from 213.0 to 465.0, the mean value is 358 mg O; I"1. Hydraulic load of the filters is 0.03 m3nr2 d~'. For the purpose of dolomite filter efficiency comparison two sand filters of similar model are installed as now the vertical filtration filters are filled only with coarse sand. Vertical sand layer of 0.8 m thickness stops 98.2%, dolomite layer-99.4 % of organic pollutants, accordingly 87.7 and 99.6 % of total phosphorus, 96.6 and 94.4 % of suspended solids. The investigation results make the basis for the dependency equations, which are used to calculate the amount of the main pollutants in the household wastewater after filtration through different thickness dolomite and sand layers. The obtained results show that filtration through both dolomite and sand layer of 0.4 m thickness ensures purification of the household wastewater to the permissible standarts. Filtration of wastewater through the sand layer of 0.4 m thickness removes 96.1 % of organic pollutants, 88.6 % of suspended solids and 66.7 % of total phosphorus. Dolomite layer of the same thickness removes 98.8, 78.0 and 87.7 % of these pollutants respectively. The dolomite filtre is less sensitive to the load with organic pollutants
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83179
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.