Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83162
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Plieskis, Kęstutis;Jasinskas, Algirdas
Title: Susmulkintų gluosnių stiebų masės džiovinimas aktyviosios ventiliacijos įrenginiais
Other Title: Evaluation of chopped willow stems massdrying by active ventilation
Is part of: Vagos. , Nr. 89 (42) (2010)
Extent: p. 64-68
Date: 2010
Keywords: Energetiniai augalai;Gluosniai;Pjaustinys;Laikymas;Ventiliavimas;Masės kitimas;Temperatūros kitimas;Drėgnis;Energy plants;Willows;Chaff;Storage;Ventilation;Mass change;Temperature change;Moisture content
Abstract: LŽŪU Agroinžinerijos institute atlikti kurui skirto dvejų metų augimo gluosnių stiebų pjaustinio, paruošto pašarų kombaino Maral 125 smulkintuvu, laikymo saugyklose su aktyviąja ventiliacija džiovinant aplinkos oru eksperimentiniai tyrimai. Pradinis gluosnių smulkintų stiebų drėgnis buvo 482 proc., šių tyrimų tikslas pjaustinių masę išdžiovinti iki 20 proc., kad tinkamų deginti. Džiovinamas gluosnių pjaustinys buvo sudėtas į dvi džiovyklas, kurias sudaro viena virš kitos sustatytos sekcijos. Bendrų džiovinamų sluoksnių storis – 1,25 m. Džiovyklos pastatytos daržinėje, ir oras tiekiamas aktyviosios ventiliacijos įrenginiais skirtingu intensyvumu pučiant patalpos orą. Pirmoje džiovykloje greičiausiai džiūvo pirmojoje (apatinėje) sekcijoje sukrautas pjaustinys, ventiliuojamas 888±20 m3/(th) oro srautu. Po 40 parų nenutrūkstamo pjaustinio ventiliavimo nuo pirmos iki penktos sekcijos, iš apačios į viršų, pagal tiekiamo oro srauto judėjimo kryptį, masės drėgnis sekcijose buvo toks: 15,2±0,8 proc., 15,4±0,5 proc., 16,6±0,9 proc., 17,1±0,8 proc. ir 20,3±1,0 proc. Antrojoje saugykloje į gluosnių pjaustinių masę buvo pučiamas oras 444±20 m3/(th) intensyvumu, todėl po 40 parų nenutrūkstamo ventiliavimo reikiamą drėgnį pavyko pasiekti tik apatinėse sekcijoje. Atlikus tyrimus sekcijose iš apačios į viršų nustatytas atatinkamai toks masės drėgnis: 16,6±0,8 proc., 19,2±0,6 proc., 20,2±0,7 proc., 26,1±0,8 proc. ir 41,0±1,1 proc Didinant aktyviosios ventiliacijos oro srauto intensyvumą sparčiai džiūsta apatiniai pjaustinių masės sluoksniai, o esant mažesniam oro srauto intensyvumui reikia ilginti ventiliavimo laiką
The experimental investigations of the storage of willow chaff, chopped with the forage combine Maral 125, in the stores of active ventilation with the natural ambient air of were carried out at the Institute of Agricultural Engineering, LUA. The initial moisture content in chopped willow stems was 48±2 % and the research objective was to dry this chaff to the moisture content of 20%, which was suitable for burning. For the drying the willow stems chaff was loaded into two dryers, consisting of two sections lined up one over the other, the total thickness of the dried layer was 1.25 m. The dryers were built in the barn and the active air ventilation equipment supplied the air at different intensities. The chaff mass loaded in the first (lower) section of the first dryer, which was ventilated by 888±20 m3/(t×h) air flow, received intensive ventilation. After 40 days of continuous ventilation chaff from the first to the fifth sections, i.e., from bottom to top according to the ventilation air flow movement direction, was determined to contain the following amounts of moisture in the sections, respectively: 15.2±0.8%, 15.4±0.5%, 16.6±0.9%, 17.1±0.8% and 20.3±1.0%. Willow chaff mass in the second store was ventilated by the lower intensity air flow – 444±20 m3/(t×h), and after 40 days of continuous ventilation the required moisture content was achieved only in the lower sections. Having completed the tests, the change of chaff mass moisture content in sections from bottom to top, respectively was estimated: 16.6±0.8%, 19.2±0.6%, 20.2±0.7%, 26.1±0.8% and 41.0±1.1%. Results of the experimental investigations show that increasing intensity of the active ventilation air flow contributes to rapid drying of the lower layers of chaff while in the case of lower intensity of the air flow, longer ventilation time is needed
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83162
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.2 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.