Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83154
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Kuliešis, Andrius;Saladis, Jonas;Kuliešis, Andrius A
Title: Development and productivity of young scots pine stands by regulating density
Other Title: Paprastosios pušies želdinių vystymasis ir produktyvumas, reguliuojant tankumą
Is part of: Baltic Forestry. Girionys : Lithuanian Forest Research Institute et all, 2010, Vol. 16, No. 2
Extent: p. 235-246
Date: 2010
Keywords: Medyno tankumas;Prieaugis į skersmenį, aukštį;Tūrio prieaugis;Konkurencija;Produktyvumo lygis;Forest stand density;Diameter;Height and volume increment;Competition;Yield level
Abstract: Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) produktyvumo kontrolės pagrindinė priemonė yra medyno tankumo reguliavimas. Dviejų mėlyninių-brukninių pušynų augimas buvo stebimas 16 metų. Pradėta tirti nuo 4-8 metų, kai pradinis imas sudarė 5400-8100 vnt./ha. Abu medynai sodinti, vienas iš jų buvusiose žemės Dkio ir kitas buvusiose miško rmėse. Bandymo pradžioje kiekviename medyne buvo uždėta dešimt barelių, iš jų penki variantai po du pakartojimus. ■dėta nuo 600vnt./ha ir pradinis tankumas buvo padidintas kiekviename barelyje iki tankumo kontroliniame barelyje 0 vnt./ha. Tankumas buvo reguliuojamas, siekiant bandymo metu sudaryti skirtingas sąlygas konkurencijai. Kiekvienas barelis buvo pakartotinai išmatuotas nuo 4 iki 8 kartų per 13-16 metų laikotarpį. Per 7-19 melų laikotarpį )0 (4000) vnt./ha medynų tankumas teigiamai veikia medžių augimą. Labiausiai išretintuose medynuose (iki 600 .ha) vidutinis prieaugis į skersmenį 1,8-2,8 kartus viršija vidutinį prieaugį į skersmenį kontroliniame medyne. Medžio :čutinių tūrio prieaugių santykis intensyviai retintame medyne ir kontroliniame medyne 17-24 metų amžiuje yra 3,1- . Ankstyvieji ir intensyvūs retinimai ženkliai mažina konkurenciją, užtikrina spartesnį augimą ir didesnį sukauptą įdienos tūrį medyne. Šiuo tyrimu yra apibrėžtos sąlygos, leisiančios pasiekti spartesnio medžiu augimo į skersmenį ir 'didesnio produktyvumo
Hie key to the control of ihc produclivily ol" Scots pine {Pinus sylvesiris L.) is the regulation of stand density, [lie growth of two Scots pine viands of the forest type Vaccinio-myriillosa has been observed in the course of id years. ] he initial age varied from 4 lo H years, while the initial density was in the range of 5,400-8,100 trees/ha. Both stands are planted, one on former agricultural land and ihe second on former forest land. Ten plots with two replications ol 5 treatments were established in each stand at the beginning of the experiment. Starting with 600 trees/ha, the initial density was increasing at each subsequent treatment with 50(1-1,000 trees/ha, ending with the control stand. The density was regulaied to provide different conditions for competition (Hiring (he time of the experiment, liacli treatment was re-measured 4 to S times during the period of 1.1 to 16 years. Growing of stands with 2,000-3,000 (4,000) trees per ha over the period of 7-19 years has a positive influence on the height growth of trees. The mean diameter increment of trees growing in Ihe most intensively thinned stands (600 trees per ha) exceeds the mean diameter increment of trees in the control stand by I.K-2.8 times. The ratio of the mean tree volume increment of intensively thinned stand to Ihe control stand comprises 3.1-3.7 at the age of 17-24 years. Early and intensive thinning of pine stands resulted essentially decreased competition, increased growth and higher level of accumulated wood increment per stand. The study outlines the conditions enabling to achieve intensive growth of tree diameter and a higher level of yield
Internet: https://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2010-16[2]/Kuliesis_2010%2016(2)_235_246.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.53 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 1

14
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.