Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83133
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Misevičienė, Stefanija
Title: Organinių medžiagų kaita gruntiniame vandenyje kiaulininkystės įmonės srutomis laistomuose laukuose
Is part of: Vagos. , Nr. 89 (42) (2010)
Extent: p. 56-63
Date: 2010
Keywords: Kiaulininkystės įmonė;Gruntinis vanduo;Organinės medžiagos;Pig-breeding enterprise;Groundwater;Organic matter
Abstract: Straipsnyje analizuojami duomenys apie gruntinio vandens organinių medžiagų kaitą gręžiniuose, įrengtuose kiaulininkystės įmonės srutomis laistomuose lengvuose dirvožemiuose. Buvo siekiama nustatyti kiaulininkystės įmonės srutomis laistomų laukų poveikį organinių medžiagų migracijai gruntiniame vandenyje. Darbas buvo atliekamas natūriniais tyrimais, vandens mėginiai tiriami pagal Aplinkos ministerijos patvirtintus unifikuotus vandenų kokybės tyrimo metodus. Tyrimais nustatyta, kad vandens lygių svyravimą gręžiniuose veikė meteorologinės sąlygos bei gruntinio vandens slūgsojimo gylis. Esant didesnei oro temperatūrai bei iškritus mažesniam kritulių kiekiui, gręžiniuose pažemėdavo gruntinio vandens lygis. 2 ir 3 gręžiniuose gruntinio vandens lygio svyravimai buvo didesni, nes juose šio vandens lygis yra arčiau žemės paviršiaus. Vandens lygių svyravimas veikė organinių medžiagų koncentracijas: kuo vandens lygis gręžiniuose pakildavo arčiau žemės paviršiaus, tuo C1IDSM„ ir ChDScr buvo didesnės. Didesniam sunkiai oksiduojamų organinių medžiagų kiekiui 1 ir 4 gręžinių gruntiniame vandenyje turėjo gruntinio vandens tekėjimo kryptis, kadangi šių gręžinių įrengimo vietose Sis vanduo slūgso giliau negu 2 ir 3 gręžiniuose. Tyrimai parodė, kad srutomis laistomų plotų įtaka gruntinio vandens kokybei buvo nežymi, nes vyraujanti grupinė vandens sudėtis liko tokia pat, kaip ir gamtoje natūraliai besiformuojančio vandens
The paper analyses the data on the change of the groundwater organic matter content in the observed boreholes, equiped in light soils fertilized with the slurry from pig-breeding enterprise. The investigations aimed to determine the influence of the fields fertilized with the slurry from pig-breeding enterprise on the migration of organic matter in the groundwater. The work involved natural investigations, analysis of the water samples was carried out following the Unified Water Quality Research methods, approved by ministry of Environment. The investigations established that meteorological conditions and groundwater level had some influence on water level fluctuation in the boreholes. The higher the air temperature and the lower the precipitation, the lower is the groundwater level in the boreholes. The fluctuations of the groundwater level in the boreholes 2 and 3 were bigger, because the groundwater level in these boreholes is closer to the soil surface. Fluctuation of water levels influenced concentrations of organic matter: the closer water level is to the soil surface, the higher COD and TOD concentrations were observed. The groundwater flow direction had the influence on the higher hard oxidised organic matter content in the boreholes 1 and 4, because in these boreholes the groundwater lies deeper than in the boreholes 2 and 3. The investigations established that the fields fertilized with slurry had insignificant influence on the groundwater quality: the dominant sectional water composition stayed the same as in the water that is naturally emerging in the nature
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83133
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.37 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.