Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83132
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Jakienė, Elena;Mickevičius, Vytautas
Title: Skystųjų kompleksinių trąšų ir augimo reguliatorių įtaka cukrinių runkelių (beta vulgaris L., saccharifera) pasėlio fotosintetinių rodiklių formavimuisi ir produktyvumui
Is part of: Vagos. , Nr. 89 (42) (2010)
Extent: p. 7-15
Date: 2010
Keywords: Cukriniai runkeliai;Skystosios trąšos;Augimo reguliatoriai;Fotosintezė;Produktyvumas;Sugar beetroots;Liquid fertilizers;Growh regulators;Plant communities;Photosynthesis;Productivity
Abstract: Tirta papildomo tręšimo per lapus skystosiomis kompleksinėmis ARVI fertis trašomis ir augimo reguliatoriais įtaka cukrinių runkelių augimo dinamikai, fotosintezės rodikliams, šakniavaisių derlingumui ir kokybei. Tyrimai atlikti 2005 - 2006 m. LŽOU Bandymų stotyje. Dirvožemis - karbonatingasis sekliai glėjiškas isplautžemis (Calcari - Epihypogleyic Luvisol). Nustatyta, kad cukrinių runkelių daigus šešių porų tikrųjų lapelių tarpsnyje (22-23 pagal UBCH skalę) apipurškus kompleksinių trąšų Atgaiva-2, Atgaiva-P bei augimo reguliatorių Penergetie-P arba Stilito-123 tirpalais, runkeliai intensyviau augo ir vystėsi, greičiau suformavo maksimalų asimiliacinį lapų plotą. Cukrinius runkelius papildomai per lapus patręšus kompleksinėmis trąšomis ir augimo reguliatoriais intensyviau vyko fotosintezės procesai, padidėjo grynasis fotosintezės produktyvumas. Papildomai tręštų cukrinių runkelių derlius padidėjo vidutiniškai 4,7-10,4 proc, šakniavaisių cukringumas - 0,32-0,80 proc, baltojo cukraus gauta 11,3-14,5 proc. patikimai daugiau, lyginant su kontroliniu variantu
The effect of the additional leaf spray application of the liquid complex fertilizers ARVI fertis, and growth regulators on sugar-beet growth dynamics, photosynthesis indices, root productivity and quality was investigated. The investigations were carried out at the Experimental station of the Lithuanian University of Agriculture in 2005-2006. Soil - (Calcari – Epihypogleyic Luvisol). The investigations revealed that leaf spray application of the complex fertilizers Atgaiva-2, Atgaiva-P and solutions of the growth regulators Penergetic- P or Stilit-123 at the stage of six pairs of leaves resulted in the increasingly intensive growth and development of sugar-beet rapid formation of the maximum assimilative leave surface. Additional leaf spray application of the complex fertilizers growth regulators contributed to intensive photosynthesis processes, increased net photosynthesis productivity. Additional fertilization resulted in higher sugar beetroot yield (on average by 4,7-10,4%), root saccharinity (by 0,32-0,80%), and reliably higher white sugar yield (by 11,3-14,5%) than those in the control
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83132
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.42 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.