Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83119
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Radzevičius, Algirdas;Dapkienė, Midona;Česonienė, Laima
Title: Optimalių nuotekų valymo technologinių schemų parinkimas mažoms Lietuvos gyvenvietėms
Other Title: Definition of optimum Wastewater treatment technologies for small Lithuanian settlements
Is part of: Vagos. , Nr. 89 (42) (2010)
Extent: p. 69-76
Date: 2010
Keywords: Nuotekų valymas;Technologinė schema;Filtravimas dumblo klodu;Technological scheme of wastewater treatment;Vertical flow labyrinth
Abstract: Lietuvai tapus ES nare, daugiausia dėmesio buvo skirta miestų nuotekoms valyti, o mažų gyvenviečių nuotekų valymo problema buvo atidėta vėlesniam laikui. Šiuo metu, pastačius ar rekonstravus daugelį miestų nuotekų valyklų, pradėti spręsti mažų nuotekų kiekių valymo klausimai. Straipsnyje analizuojamos mažų tipinių (iki 500 GE) Lietuvos gyvenviečių nuotekų valymui tinkamos technologinės schemos. Įvertinti šių schemų techniniai, technologiniai ir ekonominiai rodikliai bei valymo kokybės aplinkosaugos reikalavimų atitikimas. Nustatyta, kad teršalus efektyviausiai pašalina technologinė schema „grotos – aeracinis blokas, veikiantis filtravimo dumblo klodu (VFL) metodu“. Ši schema užtikrina itin gerą nuotekų išvalymo efektyvumą: pagal BDS5 – 97 proc., bendrojo azoto - 80 proc., bendrojo fosforo – 82 proc
After Lithuania has become the member of the EU, the greatest attention has been paid to wastewater treatment in towns and the problem with wastewater treatment in small settlements has been carried forward. At the moment, after wastewater treatment facilities have been built or restored in many cities, questions regarding wastewater treatment facilities in small settlements are to be solved. Appropriate technological schemes of wastewater treatment for typical small Lithuanian settlements (up to 500 PT) are analyzed in this study. Technical, technological and economical data of these schemes as well as their concordance with Lithuanian environmental requirements are assessed. In the aspect of pollutants elimination, the technological scheme called „grating - aerational block operating by the method of sludge layer filtration“ is most appropriate one to small Lithuanian settlements up to 500 PT. This scheme ensures high efficiency of wastewater treatment, resulting in 97% according to BDS5, 80% according to total nitrogen and 82% according to total phosphorus. Technological scheme of wastewater treatment, vertical flow labyrinth
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83119
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

75
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.