Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83068
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List / Article in Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List (S2)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Česonienė, Laima;Mikaliūnienė, Jūratė
Title: Impacts of agricultural activities on biogenic matters in stream water
Other Title: Žemės ūkio veiklos įtaka biogeninių medžiagų kaitai upelių vandenyje
Is part of: Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla., 2010, Vol. 56, Nr. 1-2
Extent: p. 55-63
Date: 2010
Keywords: Upių biogeninė tarša;Žemės ūkio naudmenos;Sutartiniai gyvulių vienetai;Biogenic pollution of water;Load of agricultural land;Animal unit equivalents
Abstract: Žemės ūkyje vykdomos antropogeninės veiklos įtaka vandens biogeninei taršai nagrinėjama analizuojant Rytų Lietuvos kaimiškose vietovėse esančių mažų upių – Dubingos, Galbos, Luknelės, Pavarklos, Peršokšnos, Sakienos, Tolos, Žvėrupio – vandens fi zinius, cheminius parametrus, nustatant žemės ūkio veiklos įtaką upių vandens kokybei. Detalizuojant žemės ūkio subjektų antropogeninės veiklos kriterijus ir jų poveikį upių vandens biogeninei taršai, nustatyti priežastiniai ryšiai pagal žemės ūkio veiklos sritis: žemdirbystę, gyvulininkystę. Šio darbo tikslas buvo nustatyti žemės ūkio veiklos įtaką mažų upelių biogeninių medžiagų taršai. Atliktuose tyrimuose nustatytas upių vandens kokybės priklausomumas nuo upių pakrantėse vykdomos žemės ūkio veiklos: žemės ūkio naudmenų ploto, gyvulių ir paukščių skaičiaus. Nustatyta, kad upių vandens taršos dydis priklausė nuo žemės ūkio naudmenų ir upių baseinų ploto procentinės išraiškos bei žemės ūkio veiklos intensyvumo. Upės, kurių baseinuose žemės ūkio naudmenų plotas buvo didesnis kaip 50 % upių baseino ploto, turėjo didžiausią biogeninių medžiagų taršą. Apskaičiuojant koreliaciją pagal Spirmeną, nustatyti bendrojo azoto kiekio vandenyje ir žemės ūkio naudmenų ploto procentinės išraiškos baseine ryšiai (r = 0,875). Nustatyti bendrojo fosforo kiekio vandenyje ir žemės ūkio naudmenų ploto procentinės išraiškos baseine stiprūs koreliaciniai ryšiai (r = 0,766)
Impacts of antropogenic activities on the biogenic pollution of water is discussed on an example of physical and chemical parameters of water in East Lithuanian streams such as the Dubinga, Galba, Luknelė, Pavarklas, Peršokšna, Sakiena, Tola, Žvėrupis. Antropogenic activities of agricultural subjects and their eff ects on biogenic water pollution was determined, and causal relationships were analyzed according to separate spheres of agricultural activities – agriculture and cattle-breeding. Th e aim of the work was to determine the eff ect of agricultural activities on the pollution of biogenic matters in streams. Th e study revealed a correlation between water quality in streams and agricultural activities performed on the banks of these streams (area of agricultural land, number of cattle and poultry). Th e level of water pollution depended on the percentage of agricultural land in the catchments of streams and on the intensity of agricultural activities. Rivers in the catchments of which agricultural land exceeded 50% of the general area were most severely polluted. An analysis according to Spearman showed a close correlation between the content of pollutants in water and the percentage of the area of agricultural land in the catchments of these rivers, which was very strong for total nitrogen (r = 0.875) and strong for total phosphorus (r = 0.766)
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7224/2010/1-2/55-63.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

55
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.