Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83067
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDaukilas, Sigitas-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-17T01:17:23Z-
dc.date.available2019-05-17T01:17:23Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.issn18226760-
dc.identifier.otherVDU02-000044655-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/83067-
dc.description.abstractStraipsnyje analizuojamos edukacinių technologijų raidos tendencijos ir jų naudojimo objektyvieji ir subjektyvieji veiksmai, kurie toliau aptariami kompetentingu ir inovatoriškų dėstytojų, rengiančių kvalifikuotus specialistus žemės ūkio sektoriaus profesijoms (tame tarpe ir vadybos), veiklos sričių tyrimo rezultatų kontekste. Pastarieji byloja, kad inovatoriško dėstytojo veikla pasižymi ne lik siekiu plėtoti ekonomines naujoves studijų turinyje, bei ir studento kompetentingumo raiškos skatinimu, užtikrinant studentų pažinimo refleksiją, profesijos objekto mokymąsi santykyje su savo asmenybe, studentų kritinį mąstymą, kūrybiškumą, atsakingumą, studento individualumo ir socialumo raiškos damą. Teigiama, kad inovatoriški dėstytojai projektuodami savo pedagogines technologijas daug dėmesio skiria studentų kompetencijų ugdomojo vertinimo sistemailt
dc.description.abstractThe article "The Attributes of Educational Technologies Possessed by Innovative Teachers" analyzes the developmental tendencies of educational technologies and its operational objective and subjective factors, which are further disputed in the context of the study results gained by examining the activity areas, where competitive and innovative leachers operate. The received results claim that the innovative teacher's activity is distinguished not only for his/her aim to develop economical novelties in his/her studies content, liul also to encourage student's expression of his/her competitiveness by ensuring students'cognition reflection, apprenticeship of professional object in relation to one's personality, students'critical thinking, creativity, responsibility, consistency of student's individuality and sociability. It is affirmed that while projecting the pedagogical technologies, the innovative teachers pay much attention to the developmental estimation system of students'competence Authors sec the tendency that innovative professors not only develop economic innovations in the study curriculum but stimulate students competitiveness through the reflection of knowledge; learning profession in relation with students ego; self-support; students critical thinking; creativity, responsibility; the harmony with individuality and socialityen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 45-54-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofVadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija., 2010, Vol. 24(5)-
dc.relation.isreferencedbyBusiness Source Complete (EBSCO)-
dc.subjectEdukacinės technologijoslt
dc.subjectInovatoriškas dėstytojaslt
dc.subjectKompetencijalt
dc.subjectUgdomasis vertinimaslt
dc.subjectEducational technologiesen
dc.subjectCompetenceen
dc.subjectInnovative teacheren
dc.subjectDevelopmental estimationen
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleInovatoriškų dėstytojų edukacinių technologijų bruožailt
dc.title.alternativeThe attributes of educational technologies possessed by innovative teachersen
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation9-
dc.date.updated2021-09-02T14:32Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "44655"}, "publisher": {"other": ["Akademija."], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1822-6760"], "code": "S4", "subject": ["S007"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "S", "original": true, "pages": 10, "sheets": 0.714, "timestamp": "20210902143234.0", "account": {"year": 2010, "late": false}, "na": 1, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 1, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 1, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "0"}}], "id": "64CD950A3EC9AA79953E511C168A7993", "lname": "Daukilas", "fname": "Sigitas", "status": "1", "name": "Daukilas, Sigitas"}]}-
local.typeS-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.