Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83051
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Plioplytė, Živilė;Rukuižienė, Rasa
Title: Naujo produkto rinkodaros valdymo svarba formuojant jo rinkodaros strategiją
Other Title: Marketing management of a new product in frame of marketing strategy formation
Is part of: Ekonomikos ir vadybos fakulteto 2009 metų mokslinių tyrimų rezultatai [elektroninis išteklius]: mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Akademija., 2010, Nr. 1(6)
Extent: p. 18-27
Date: 2010
Keywords: Naujas produktas;Rinkodaros valdymas;Rinkodaros strategija;New product;Marketing management;Marketing strategy
Abstract: Naujo produkto rinkodaros valdymo teorinių ir empirinių tyrimų svarba siejama su naujo produkto paklausos formavimo uždaviniu taikant rinkodaros komplekso valdymo priemones ir siekiant jo efektyvumo tikslinėje rinkodaros strategijoje. Naujo produkto rinkodaros valdymas yra svarbus visiems rinkos dalyviams – gamintojams, rinkos tarpininkams ir vartotojams. Gamintojai stengiasi naujus produktus įvesti į rinką mažiausiomis sąnaudomis, todėl rinkodaros valdymo procesas esti paprastesnis ir trumpesnis. Rinkos tarpininkai, priešingai, stengiasi, kad naujas produktas kuo greičiau būtų pastebėtas ir taptų patrauklus vartotojams. Vartotojams naujas produktas suteikia galimybę pajusti ir suvokti jų vartojamų produktų atžvilgiu įgyjamą pranašumą – kokybę, patogumą, laiko taupymą, netgi sukurti pozityvesnį įvaizdį ar paįvairinti asmeninius potyrius. Gamintojai, siekdami geresnių naujo produkto rinkodaros valdymo rezultatų, formuoja jo vartosenos kryptis kartu su pasirinktais rinkos tarpininkais. Naujų produktų rinkodaros valdymo sprendimai yra orientuoti į rinkodaros komplekso elementų valdymo sprendimus. Tinkamas paskirstymo kanalo sukūrimas ar jo parinkimas, suteikia gamintojams galimybę per trumpesnį laiką įvesti į rinką ne vieną naują produktą. Rinkodaros komunikacijos modelio taikymas atskirais naujo produkto paklausos valdymo etapais leidžia formalizuoti naujo produkto rinkodaros valdymo procesą
Marketing management of a new product covers target considerations about efficiency increment for producers, market intermediaries and consumers. Producers launch new products in lowest costs, and according such consideration, marketing management process is becoming shorter. Market intermediaries try to introduce a new product with expensive promotional activity. Consumers always fix their choice at advantage in consumption new products with tangible features – quality, convenience, time savings, image or variations in personal experience. Producers try to gain from new product marketing management, and try to form new consmption trends together with target market intermediaries. Marketing management decisions of a new product have a focus on managemenet of marketing mix. Formation of relevant distribution channel helps to launch in shirt time more new products for producers. Adoption of marketing communication model in different demand management stages of a new product helps to formalize marketing management process of a new product. Theoretical and empirical survey is closely connected with a new product demand formation problem in implementation and pursuance of special means of marketing mix management and efficiency. Aim of research – to define the stages of a new product marketing management decisions in formalizing and implementing target marketing strategy
Internet: http://www.lzuu.lt/mtr/2009/index.php
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.