Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83038
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Žukovskis, Jan
Title: Lietuvos kaimo plėtros vizija: teisinių reglamentų sisteminio tyrimo rezultatai
Is part of: Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla., 2010, Nr. 3(19). D.1
Extent: p. 34-40
Date: 2010
Keywords: Kaimo plėtros vizija;Reglamentai;Struktūrinė analizė ir sintezė;Programa;Vyriausybė;Vision of rural development;Regulations;Structural analysis and synthesis;Programme;Government
Abstract: Šio straipsnio tikslas - supažindinti su nauja teisės aktų, reglamentuojančių valstybės valdymą, analizės ir sintezės bei rengimo tobulinimo metodika. Tokios metodikos atsiradimą padiktavo poreikis ištirti Lietuvos kaimo plėtros vizijas ir nustatyti, kaip jos formuluojamos mūsų valstybės teisės aktuose. Kadangi dažnai būna labai sudėtinga suprasti jau esančias valdžios programas, buvo nutarta pasiūlyti pertvarkyti dabartinės Vyriausybės programos tekstą pagal iš anksto nustatytą algoritmą. Pertvarkytas tekstas leidžia aiškiau suvokti programinių nuostatų esmę ir tikslus. Tyrimo meru, naudojant sisteminio struktūralizmo metodą, buvo analizuojamos ir sintezuojamos Lietuvos Respublikos 15-osios Vyriausybės programos skyriaus „Lietuvos kaimo plėtra" nuostatos. Atliktas tyrimas reikšmingas dėl keleto priežasčių: 1) parodo, kiek dar reikia tobulinti mūsų valstybės administravimo reglamentavimą; 2) pateikia tam tikrą metodiką politikams, rengsiantiems būsimų vyriausybių programas; 3) padeda dabartiniams kaimo gyventojams aiškiau suprasti 15-osios Lietuvos Vyriausybės siekius ir numatyti rezultatus, kurių jie sulauktų, jei šie siekiai būtų įgyvendinti
The aim of this article is to introduce the methods of improvement of the analysis, synthesis and preparation of new legal acts that regulate the administration of the country. Such methods emerged due to the need to analyse the visions of rural development in Lithuania and to determine how they are formulated in the legal acts. Since it is often difficult to understand the present Government Programmes, the decision has been made to propose the reorganisation of the text of the current Government Programme, according to the algorithm that has been set in advance. The reorganisation of the text allows understanding the essence and the aims of the provisions of the Programme more clearly. The aim of the research is to analyse and synthesise the provisions in Chapter 14 on "Rural development of Lithuania" in the Programme of the 15th Government of the Republic of Lithuania. In addition to this, methodology for the research is provided that could be applied designing new Government Programmes of the Republic of Lithuania in the future
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83038
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.22 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.