Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83036
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Pilipavičius, Vytautas
Title: Bendruomeninė veikla ir kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas
Other Title: Community-based activities and enhancing rural areas competitiveness
Is part of: Ekonomikos ir vadybos fakulteto 2009 metų mokslinių tyrimų rezultatai [elektroninis išteklius]: mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Akademija., 2010, Nr. 1(6)
Extent: p. 84-90
Date: 2010
Keywords: Bendruomeninė veikla;Konkurencingumas;Vietos ištekliai;Pridėtinė vertė;Tvari kaimo plėtra;Community-based activities;Competitiveness;Local resources;Added value;Sustainable rural development
Abstract: Lietuvoje parengta ir rengiama eilė strateginių dokumentų, leidusių integruotis į Europos Sąjungos erdvę bei sudarančių galimybę orientuotis ES ateities tendencijose. Tačiau tai tik plėtros kelio ženklai, perspektyvos gairėmis nužymėtas pagrindinis kelias, jungiantis dabartį su ateities įžvalga. Kol kas dar neaiški Lietuvos kaimo ateitis, kaimo paskirtis (plačiąja prasme) Lietuvoje ir koks Lietuvos kaimas turi tapti ateityje. Tam, ženkli reikšmė Lietuvos kaimo plėtros procese, šiandien teikiama bendruomeninių organizacijų veiklai, kuri apjungiant socialinius, ekonominius, kultūrinius ir aplinkosauginius faktorius, stiprintų kaimo vietovių konkurencingumą. Straipsnyje analizuojama bendruomeninė veikla ir pobūdis bei numatytos jos kryptys stiprinančios kaimo vietovių konkurencingumą
A number of strategic documents were developed and produced in Lithuania, it has been possible to integrate into the European Union's space and establishing the possibility for Lithuania to focus on EU future tendencies. However, this is only the signs of development trends, the prospect of the guidelines delineated by the main way connecting the present with foresight. So far, even uncertain future of the Lithuanian rural, rural purpose (in the broad sense) in Lithuania and the Lithuanian village in what has become in the future. Today the significant attention have been played to activities of communitybased organizations that combining social, economic, cultural and environmental factors that contribute to competitiveness of rural areas. The article analyzes a community-based activities and its nature, and the trends, which strengthens the competitiveness of rural areas, were provided
Internet: http://www.lzuu.lt/mtr/2009/index.php
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.58 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.