Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83015
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kirstukas, Juozas;Kilčiauskaitė, Lina
Title: Biodujų jėgainių įrengimo žemės ūkio įmonėse ekonominės galimybės
Other Title: Economic potential for biogas plants in agricultural enterprises
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija., 2010, Vol. 24(5)
Extent: p. 71-77
Date: 2010
Keywords: Atsinaujinantys šaltiniai;Biodujos;Biodujų jėgainės;Elektros energija;Žemės ūkio žaliavos;Agricultural raw material;Biogas plant;Electric power;Renewable sources
Abstract: Straipsnyje pristatyti tyrimų, įvertinančių ekonomines žemės ūkio žaliavos naudojimo biodujų energetikoje galimybes, rezultatai, Nustatyta, kad elektros energijos gamybos plėtojimas, naudojant rėmės flkio žaliavas biodujų jėgainėse - viena iš perspektyvių energetikos politikos krypčių, atitinkančių ir darnaus vystymosi koncepciją. Ekonominiu požiūriu tikslinga plėtoti lokių biodujų jėgainių įrengimą stambesniuose ūkiuose, kur žemės ūkio žaliavų išauginama įrengti ne mažesnės galios kaip 100 kW biodujų jėgaines, tačiau reikia parinkti racionalų žemės ūkio naudmenų ploto paskirstymą biodujų gamybos žaliavoms ir maisto produktų gamybai
Biogas as alternative and renewable energy source, it's benefit and opportunities of use is represent in this article. Also this article takes notice to inspirations and problems of regular raw material supply of biogas production. Appointed that biogas may be used as industry material, energy source or fuel friendly to environment. There are these possible inspirations (assumptions) of biogas production: political (EU and national rule of law, Kyoto protocol); environmental (reduced environmental pollution); energetic (substitute for mineral fuel; use of local energy resources); technological (creation of modem technology marketplace); rural development (the development of not food production, newjob-creation, effective use of industrial waste). Agriculture (waste and energetic plants), industry (animal and plant origin) and place (sludge and food garbage) waste may be us£d for biogas production. By producing biogas for countries energy system it is confronted with problem of regular raw material supply for biogas plant. With the view of commodity biogas plants use as energy alternative, using the long-term experience of other countries, necessary to unsure the regular and uninterrupted supply of raw material all year long. It was found that the development of electricity production, using agricultural raw materials for biogas plants - one of the most promising energy-policy meeting and the concept of sustainable development, especially environmentally. In economic terms, it is appropriate to develop a biogas plant installation of larger farms, but a rational choice of agricultural land in the area of biogas distribution of raw materials and food products
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83015
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.