Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83012
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Vaznonis, Bernardas;Vaznonis, Vytautas
Title: Žemės ūkio grynosios visuomeninės naudos optimizavimo ekonominis pagrindimas
Other Title: Economic grounding of social net benefit optimisation in agriculture
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija., 2010, Vol. 24(5)
Extent: p. 186-192
Date: 2010
Keywords: Grynoji visuomeninė nauda;Išorės efektai;Žemės ūkis;Agriculture;Externalities;Social net benefit
Abstract: Produktyvistinis žemės ūkio modelis palaipsniui užleidžia vietą darnaus žemės ūkio modeliui, įsitvirtina supratimas, kad žemės ūkis ir atskiri ūkiai savo veikloje naudoja ne šiaip gamybos priemonių rinkinį, o išteklius, sudarančius biofizinį Žmonių gyvenimo pagrindą. Žemės ūkis turi kurti ne lik prekinę produkciją, bet ir įvairiarūšes gėrybes, svarbias dabartinei ir ateities kartoms, išsaugoti nepažeistas ekosistemas, bioįvairovę ir kraštovaizdį, pateikti geros kokybės ir saugų maistą. Mokslininkai susirūpino naujų modelių, leisiančių suderinti įvairialypius žemės ūkio veiklos rezultatus, paieška. Straipsnyje pagrįstas žemės ūkio visuomeninės grynosios naudos optimizavimo būtinumas, sukartas pagal ekonomikos teorijos klasikinį instrumentarijų sudarytas žemės ūkio visuomeninės grynosios naudos optimizavimo grafinis modelis
The model of productivistic agriculture gradually concedes us place to sustainable agriculture model. Becomes clear thai agriculture and separate farms use in their activity not the set of productivity implements, but resources which make the ground for human biophysical life. Agriculture should create not only commodity production, but also various goods important for present and future generations, preserve undamaged ecosystems, biodiversity and environment, deliver good quality and safe food. Scientists draw attention to finding the new models which enable to combine various results of agriculture. In the article there is grounded the necessity of social net benefit optimization in agriculture, created the graphic model of social net benefit optimisation according to economic theory's classical instrumentation
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83012
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.7 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.