Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83007
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Žekonienė, Vanda;Bartkevičius, Edmundas;Daugėlienė, Nijolė;Gavenauskas, Algirdas;Raškauskienė, Anželika;Aleknavičius, Pranas
Title: Darnios plėtros galimybės Pagėgių krašte ir Rambyno regioniniame parke
Is part of: Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla., 2010, Nr. 3(19). D.1
Extent: p. 85-91
Date: 2010
Keywords: Darni plėtra;Žemėvaizdžiai;Žemės ūkio paskirties žemės;Žemės reforma;Tausojamoji žemdirbystė;Ekologinė žemdirbystė;Sustainable development;Agricultural area;Land reform;Ecological farming;Sparing agriculture
Abstract: Straipsnyje aptariami darnios piėtros aspektai remiantis sukaupta teorine ir praktine medžiaga. Įvertinant darnios plėtros principus nagrinėjamos darnios piėtros perspektyvos Pagėgių krašte. Pagėgių kraštas priskiriamas prie didelį rekreacinį potencialą turinčio šalies arealo. Unikalūs gamtos ištekliai viena iš didžiausių krašto stiprybių. Krašto teritorijoje sutinkami net penki žemėvaizdių tipai iš devynių sutinkamų Lietuvos teritorijoje. Pagėgių kraštas neturi aiškaus identiteto, nes Antrojo pasaulinio karo metu ir po jo vietinių gyventojų liko labai mažai ir tai trukdo dabartiniams gyventojams suvokti Mažosios Lietuvos išskirtinumą, o dalinai ir šio krašto plėtros perspektyvas. Rambyno regioninio parko darnios plėtros perspektyvas stabdo nebaigta žemės reforma: apie 70 proe. žemės ūkio naudmenų nėra privatizuoti. Laikini žemės naudotojai nesuinteresuoti tinkamu žemės ūkio naudmenų naudojimu. Iš 700 ha parko teritorijoje esančių pievų privatizuotos apie 160 ha, arba 23 proc. o iŠ viso 1020 ha ariamos žemės tik apie 340 ha arba 33 proc. nenaudojama, buvusi sukultūrinta žemė pradeda apaugti krūmais, o tai mažina Rambyno regioninio parko rekreacinį, kultūrinį bei vietovės patrauklumą turizmui, verslui ir daro žalą ilgalaikei krašto plėtrai
Pagegiai region is assigned as a having a great recreational potential country area. Unique natural resources are one of the largest land strengths. There are in the area five of the nine types of landscape can be found in Lithuania. Pagegiai region have no clear identity, since the Second World War, during and after the local population remained very low and is hampered by the current inhabitants to understand the uniqueness of Lithuania Minor, and the land and development opportunities partly. Rambynas regional park brake on the prospects for sustainable development work in progress of land reform: about 70 percent of agricultural land is privatized. Temporary land users are not interested in proper use of agricultural land. There are privatized about 160 hectares from the 700 hectares of grassland in the park, or 23 percents and a total of 1,020 hectares of arable land only about 340 hectares or 33 percent are used. The former cultivated land shall bushy and it reduces Rambynas Regional Park recreational, cultural and place for tourism attractiveness, business and harms the long-term land development
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83007
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.