Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83002
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kirstukas, Juozas
Title: Techninių- inžinerinių priemonių vandens telkinių biogeninei taršai mažinti ekonominis vertinimas
Other Title: Economic assessment of technical-engineering measures of water reservoir to reduce biogenic pollution
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija, 2010, Vol. 23(4)
Extent: p. 66-73
Date: 2010
Keywords: Apsauginės zonos;Aplinkosaugos priemonės;Kaštai;Tarša;Techninis efektyvumas;Vandens telkiniai;Bodies of water;Pollution;Safety zones;Environmental measures;Cost;Efficiency
Abstract: Straipsnyje pristatyti tyrimų, įvertinančių vandens telkinių apsaugos nuo intensyvios žemės ūkio gamybos poveikio inžinerinių priemonių efektyvumą, rezultatai. Nustatyta, kad tinkamų Lietuvos sąlygomis techninių-inžinerinių biogeninės taršos mažinimo priemonių įrengimo ir eksploatavimo kaštai bei poveikis priklauso nuo konkrečių dirvožemio savybių, auginamų augalų ir žemės naudojimo gamybai pobūdžio. Vandens telkinių apsaugos priemonių efektyvumui įvertinti pasirinktas kaštų imlumo kriterijus: kuo mažesni atitinkamos priemonės įrengimo ir eksploatavimo kaštai vienam sulaikytos biogeninės taršos vienetui, tuo labiau ekonomiškai apsimoka rengti tokią priemonę. Nusausintose žemėse ekonominiu požiūriu labiausiai apsimoka įrengti šlapynes, rengiamo drenažo tranšėjas užpildyti kalkinėmis medžiagomis, o vandens telkinių apsauginėse zonose ir juostose įrengti žolinės augmenijos juostas ir jas tinkamai eksploatuoti
The paper present studies to determine the water environment from intensive agricultural production impact on the efficacy of engineering results. It was found that the appropriate technical conditions, Lithuanian-biogenic emission of engineering measures to reduce installation and operating costs and the effect depends on the specific properties of soil, crops and land-use type of production. Water protection measures the efficiency of the susceptibility of selected cost criterion: a minimum of installation and the maintenance cost per unit of intercepted biogenic emissions, the more economic sense to develop such a measure. Drained lands economically the most cost effective installation of wetlands, drainage trenches to fill the upcoming calcify materials, and water protective zones and zones, installation of herbaceous vegetation belts and their proper operation
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83002
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.