Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82997
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Vaznonis, Vytautas;Čiūtaitė, Dovilė
Title: Kaimo vietovių ekonominio konkurencingumo ir vietos gyventojų verslumo sąsajos
Other Title: Economic Competitiveness of Rural Areas and Local Residents Entrepreneurship Interfaces
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija., 2010, Vol. 22(3)
Extent: p. 181-188
Date: 2010
Keywords: Kaimo vietovių ekonominis konkurencingumas;Verslumas;Rural economic competitiveness;Rural population enlrepreneurship
Abstract: Kaimo vietovių ekonominis konkurencingumas neatsiejamas nuo verslumo: siekiant stiprinti kaimo vietovių ekonominį konkurencingumą būtina įvairiausiomis priemonėmis remti ir skatinti vietos gyventojų iniciatyvas bei verslumą. Straipsnio tikslas - nustatyti verslumo skatinimo prioritetines kryptis. Analizei pasirinkti periferiniai Skuodo bei Pagėgių regionai. Tyrimo metu buvo siekiama atskleisti vietos gyventojų nuomonę apie juos supančią aplinką, verslo subjektus n plėtros galimybes, todėl gyventojų apklausos anketa buvo sudaryta laikantis LEADER programos melodikos reikalavimų. Straipsnyje identifikuojami kaimo vietovių ekonominį konkurencingumą lemiantys veiksniai, atskleista vietos gyventojų verslumo plėtojimo reikšmė, siekiant stiprinti kaimo vietovių ekonominį konkurencingumą, pagrįstos kaimo vietovių gyventojų verslumo skatinimo prioritetinės kryptys
Economic competitiveness of rural areas can't be dissociated from Entrepreneurship: to strengthen the economic competitiveness of rural areas it is essential various tools to support and prompt initiatives and entrepreneurship of local inhabitants. The aim of the article is to determine priority tines of enterprise inducement There were chosen Skuodas and Pagegiai peripheral regions for the analysis. During the investigation there was sought to ascertain the opinions of the local residents about the environment they lived in, subjects of businesses, and development opportunities. Therefore, the questionnaire for the residents was made according to methodological requirements of LEADER program. The article identifies the determinants in rural areas of economic competitiveness, also has been disclosed concernment for the local residents' development of entrepreneurship has been striving to strengthen the rural areas economic competitiveness and has been well-founded trend priorities on competitiveness of rural areas residents'
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82997
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.