Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82946
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Bastienė, Nijolė;Šaulys, Valentinas;Poškus, Vaclovas
Title: Brukšvų polderio naudojimo ekologiniai aspektai
Other Title: The Ecological Aspects of Farming in Brukšva Polder
Is part of: Vagos. , Nr. 87 (40) (2010)
Extent: p. 100-107
Date: 2010
Keywords: Polderis;Ūkinė veikla;Vandens rėžimas;Saugomos teritorijos;Vandens kokybė;Polder;Farming activity;Water regime;Protected territories;Water quality
Abstract: 2008 m, LR Žemės ūkio ministerijos užsakymu pagal programą „Melioracijos sistemų modernizavimas ir racionalus panaudojimas"' Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Vandens tyrimų instituto mokslininkai parengė galimybių studiją „Klaipėdos rajono Brukšvų polderio techninės būklės įvertinimas ir rekomendacijų dėl polderio tinkamumo žemes ūkio gamybai plėtoti parengimas". Šiame straipsnyje nagrinėjamos problemos, iškilusios dėl pofderio, besiribojančio su gamtosauginėmis teritorijomis, intensyvaus naudojimo. Nustatyta, kad vandens režimui polderyje turi įtakos perteklinis vanduo, ištekantis iš greta esančios saugomos teritorijos (Svencetės pelkės). Aptartos galimybės, kaip padidinti polderio žemių apsaugą nuo užliejimo, įrengiant papildomus hidrotechnikos statinius, bet nepažeidžiant "Natūra 2000" teritorijų statuso. Įvertinus vandens kokybę nustatyta, kad intensyviai ūkininkaujant polderyje biogeninių medžiagų išplovos į Klaipėdos kanalą neviršija leistinųjų ribų
In 2008 under the order of Ministry of Agriculture following the programme „Modernization and Rational Exploitation of Land Reclamation Systems“ scientists of Water Research institute at the faculty of Water and Land Management, Lithuanian University of Agriculture, prepared the possibility study „Evaluation of Technical Condition of Bruksva polder in Klaipeda district and Preparation of Recommendations for the Polder Suitability for Agricultural Production Development“. This article analyzes the problems, caused by intensive use of the polder, which borders on the environmentally protected territories. The completed research has established that surplus water that outflows from the neighbouring protected territory (Svencele bog) influences the water regime in the polder. The paper discusses possibilities to increase the polder area protection from flooding by the equipment of extra hydrotechnical constructions and considering the "Natura 2000" territory status. The water quality evaluation has established that in the case of intensive farming in the polder territory, the leaching of biogenic materials to the Klaipeda channel does not exceed the permissible norms
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82946
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.