Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82945
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Maziliauskas, Antanas;Adamonytė, Inga;Gegužis, Ramūnas;Grinis, Vygintas
Title: Paviršinių nuotekų tvarkymas ir jo poveikis vandens telkiniams
Other Title: Analysis of Surface Runoff Management and Impact on Water Bodies
Is part of: Vagos. , Nr. 87 (40) (2010)
Extent: p. 108-113
Date: 2010
Keywords: Paviršinės nuotekos;Paviršinių nuotekų surinkimo sistema;Infrastruktūros sistemų būklė;Poveikis vandens telkiniams;Surface runoff;Collection network of surface water;State of collection infrastructure;Impact on surface water bodies
Abstract: Straipsnyje analizuojama paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų būklė Lietuvos miestuose ir kitose gyvenvietėse, duomenys apie susidarančius paviršinių nuotekų kiekius, teritorijas ir nuotekų surinkimo infrastruktūrą. Paviršinės nuotekos sudaro apie 20 proc. visų nuotekų, be energetikos ir reikšmingų žuvininkystės nuotekų, išleidžiamų į paviršinius vandens telkinius. Tik 9.4 proc. į paviršinius vandens telkinius išleidžiamų paviršinių nuotekų yra išvalytos iki leistinųjų normų. Kita dalis yra nevalytos arba nepa¬kankamai išvalytos. Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų būklė Salyje vertintina tik kaip patenkinama. Straipsnyje nagrinėjama, kiek paviršinės nuotekos, esant tam tikroms skirtingų taršos elementų koncentracijoms, padidina šių teršalų koncentracijas upėje - priimtuve. Nustatyta, kad teršalų padidėjimas tekančiame vandens telkinyje - priimtuve tiesiogiai proporcingas paviršinių nuotekų terSalų koncentracijoms ir paviršinių nuotekų debitui bei atvirkščiai proporcingas priimtuvo debitui, o stovinčiame vandens telkinyje - telkinio vandens tūriui
The paper evaluates status of surface runoff infrastructure in Lithuanian settlements as well asamounts and territories of surface runoff. The surface runoff makes up 20 % of total wastewater discharged into rivers. The share of the treated up to norms surface water discharged into rivers makes only 9,4 %. The remaining amount discharged to water bodies is partly treated or non-treated. The paper evaluates impact of contaminant concentrations in surface runoff on water quality in water bodies. The concentrations of contaminants in water body as impact of surface runoff is directly proportional to contaminant concentrations and discharge of surface runoff and inversely proportional to river discharge or lake water volume which ever is the intake body
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82945
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.59 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

128
checked on May 1, 2021

Download(s)

36
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.