Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82906
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Ivavičiūtė, Giedrė;Gurskienė, Virginija
Title: Lietuvos saugomų teritorijų naudojimo reglamentavimas
Other Title: Regulation on the Use of Protected Areas in Lithuania
Is part of: Vagos. , Nr. 87 (40) (2010)
Extent: p. 68-74
Date: 2010
Keywords: Saugomos teritorijos;Reglamentavimas;Įstatymo projektas;Protected areas;Regulation;Draft law
Abstract: Lietuvos aplinkos teisei budinga teisės aktų gausa ir dažna kaita daro jų praktinį taikymą sudėtingą. Norminių aktų gausa, jų teisinis nevienareikšmiškumas (vienų aktų viršenybė palyginti su kitais) ir ypač normų turinio lingvistinė įvairovė kelia nemažai praktinių problemų, taikant norminius aktus ir naudojantis jų interpretacinėmis galimybėmis, kai sprendžiami žemės nuosavybės, statybų, įvairios veiklos reikalai saugomose teritorijose. Žinant, kad nuo aplinkos būklės, kraštovaizdžio stabilumo ir biologinės įvairovės priklauso žmonių sveikata ir gerovė, kad žmogaus veikla, lemianti gamtinius procesus, yra ilgalaikė ir jų neigiamas poveikis gali pasireikšti po daugelio metų, būtina atsižvelgti į ateities kartų reikmes bei išsaugoti saugomų teritorijų vientisumą, nustatyti tinkamą naudojimo režimą ir įvertinti galimo veikimo ir neveikimo naudą Straipsnyje nagrinėjamas esamas saugomų teritorijų reglamentavimas bei pateikiama Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo projektų XIP - 934 ir XP - 3451 analizė. Naujai parengtuose projektuose yra gausybė netikslumų, nekonkretumo, neatsižvelgiama į Lietuvos ir Europos aplinkosaugos teisės aktus bei normas, nepaisoma Konstitucinio Teismo nutarimų, įstatymo projektuose siūloma atsisakyti nemažai apribojimų neatsižvelgiant į tai, kad juos mažinant draustiniuose ir valstybiniuose parkuose, gali būti neįgyvendinami Saugomų teritorijų įstatyme numatyti tikslai
The abundance and frequent change of legal acts, what is characteristic to Lithuanian environmental law, make the practical application of legal acts very complex. The abundance of normative acts, their legal ambiguity (supremacy of some acts over others) and especially linguistic variety of the content of norms cause many practical problems when applying normative acts and making use of their interpretational possibilities when the questions over land ownership, construction in the protected areas are solved. Being aware that the welfare and health of the people depend upon the state of the environment, landscape stability and biological diversity and that the human activity conditioning natural processes is a long-lasting process and the negative impact of these processes can manifest after many years, it is necessary to take into account the needs of future generations as well as to preserve the integrity of protected areas, establish the proper usage regime and evaluate the benefit of possible activity or inactivity. The article presents analysis of the existing regulation on protected areas and of the amendment projects XIP – 934 and XP – 3451 of the law on Protected Areas. The newly prepared projects contain many inaccuracies and non-particularities, fail to take into account the norms and legal acts on the environmental protection of Lithuania and Europe, neglect the decisions of the Constitutional court. The draft laws suggest rejecting many restrictions, failing to consider that this hinders accomplishment of the aims provided in law on Protected areas in reserves and state parks
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82906
Affiliation(s): Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Klaipėdos valstybinė kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.22 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

8
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.