Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82894
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Skukauskaitė, Birutė;Slavinskas, Stasys
Title: Dyzelinių degalų įpurškimo aparatūros darbo rapsų aliejumi tyrimas
Other Title: Research of diesel fuel injection equipment performance on rapeseed oil
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , Nr. 42(2-3) (2010)
Extent: p. 222-231
Date: 2010
Keywords: Rapsų aliejus;Degalų įpurškimo aparatūra;Įpurškimo slėgis;Pralaidumas;Rapeseed oi;Fuel injection equipment;Injection pressure;Throughput
Abstract: Degalų sudegimui degimo kameroje didelę įtaką turi jų išpurškimo kokybė ir paskirstymas degimo kameroje. Todėl, norint pagerinti variklio darbo rapsų aliejumi rodiklius, tikslinga išsiaiškinti degalų aparatūros darbo pokyčius, susijusius su naudojamų degalų savybėmis. Šio darbo tikslas buvo ištirti degalų įpurškimo aparatūros darbo rapsų aliejumi ir jo mišiniais su mineraliniu dyzelinu ypatumus: ciklinio įpurškiamų degalų kiekio, maksimalaus įpurškimo slėgio prie siurblio ir purkštuvo bei purkštuko pralaidumo pokyčius. Eksperimentiniais tyrimais nustatyta, kad įpurškiant degalus, kuriuose yra iki 50 % rapsų aliejaus, ciklinis degalų kiekis sumažėja tik 1,0-2,5 %. Rapsų aliejaus kiekį padidinus iki 15 %, ciklinis degalų kiekis sumažėja 5,2-7,75 %, o tiekiant gryną rapsų aliejų - net 9,9-14 %. Įpurškiant mineralinį dyzeliną ir jo mišinius su rapsų aliejumi, slėgis prie purkštuvo yra didesnis uŽ slėgį prie siurblio. Tik įpurškiant gryną rapsų aliejų slėgis prie purkštuvo yra mažesnis už slėgį prie siurblio. įpurškiant rapsų aliejų maksimalus purkštuko pralaidumas sumažėjo 21 %, lyginant su jo pralaidumu purškiant mineralinį dyzeliną. Kai rapsų aliejaus kiekis degaluose viršija 50 %, ženkliai pasikeičia degalų įpurškimo proceso rodikliai ir purkštukų hidraulinės charakteristikos
Complete fuel combustion in combustion chamber is highly influenced by quality of fuel atomization and distribution in the combustion chamber. To improve the diesel engine performance on rapeseed oil it is important to find out changes of fuel equipment performance, related to fuel properties. The main purpose of this work was to investigate the fuel injection equipment performance on rapeseed oil and its blends with mineral diesel fuel: changes of fhel delivery rate per stroke, changes of maximum injection pressure at the pump and at the injector, changes of the nozzles throughput. Experiments showed, that by injecting fuel which consists of 50% of rapeseed oil, quantity of injected fuel per stroke decreases only by 1.0-2.5%. When quantity of rapeseed oil is increased up to 75%, fuel delivery rate per stroke decreases by 5.2-7.75%, and by injecting pure rapeseed oil - even 9.9-14%. By injecting the mineral diesel fuel and its blends with rapeseed oil, the pressure at the injector is higher than pressure at the pump. Only by injecting the pure rapeseed oil, the pressure at the injector is lower than at the pump. When injecting rapeseed oil the maximum of the nozzle throughput decreases by 21% in comparison with injection of mineral diesel fuel. When amount of rapeseed oil in fuel exceeds by 50%, fuel injection and nozzle hydraulic performances significantly changes
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82894
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.76 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.