Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82854
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Mažeika, Marius;Matijošius, Jonas
Title: Trikomponenčių degalų panaudojimo galimybės dyzeliniame variklyje
Other Title: Three components fuel uses in diesel engine
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , Nr. 42(2-3) (2010)
Extent: p. 232-239
Date: 2010
Keywords: Butanolis;Biodyzelinas;Dyzelinas;Vidaus degimo variklis;Butanol;Biodiesel;Diesel;Internal combustion engine
Abstract: Brangstant iškastinės kilmės degalams ir vis labiau stengiantis tausoti aplinką, vis didesnis dėmesys atkreipiamas į biologinės kilmės degalus, priklausantiems atsinaujinančių energijos Šaltinių grupei. ES reikalavimai diegti ir plėtoti atsinaujinančios energijos naudojimą, griežtėjantys aplinkosauginiai reikalavimai susiję su šiltnamio efektą sukeliančių emisijų bei atliekų mažinimu, verčia kuo plačiau panaudoti vietinius atsinaujinančios energijos išteklius, tame tarpe ir biodegalus. Kaip žinoma gaminant tradicinius degalus šiuo metu yra privaloma įjuos papildomai maišyti biologinės kilmės priedų (etanolio, RME ar REE), skatinant šį procesą. Straipsnyje nagrinėjamas trikomponencių degalų, sudarytų iš dyzelino - biodyzelino - butanolio panaudojimo galimybės dyzeliniame variklyje. Apžvelgti eksperimentiniai darbai. Pasirinktos degalų kombinacijos yra šios: 60% dyzelino, 40% biodyzelino (RME) mišinys; bei 50% dyzelino, 30% biodyzelino (RME) ir 20% butanolio mišinys. Bandymo rezultatai rodo, kad mišinio, kuriame yra butanolio kietųjų dalelių emisijos rodikliai geresni 33% ir 39% atitinkamai prie 1400 min"1 ir 2200 mirt" variklio sūkių, bet dėl mažesnio mišinio šilumingumo degalų suvartojama 3% ir 4% daugiau prie aukščiau minėtų sūkių
Increasing prices of fossil fuels and growing efforts to protect the environment, more and more attention is payed to the biological origin of the fuel, belonging to renewable energy group. EU requirements for the inculcation and development of renewable energy, tightening environmental requirements related to greenhouse emissions and waste reduction, encourages a wider use of local renewable energy resources, including biofuels. As is known, in the manufacture of traditional fuels are currently required to make an additional mixing bio-degradable additives (ethanol, RME or REE) for process promotion. In this paper is researched ternary fuel consisting of diesel - biodiesel - butanol uses in diesel engine. There analysis of biofuel using in the diesel engines was performed. Choosed combinations of fuel are these: blend of 60% diesel, 40% biodiesel (RME basis); 50% diesel, 30% biodiesel (RME basis) and 20% butanol mixture. Researches shows, that blend of butanol particular emission index is 33% better and 39% according to 1400 min"1 and 2200 min~' engines speed, but fuel consumptions increases by 3% and 4% in 1400 min"' and 2200 min"1 engines speed as concerns of less mixture calorific value
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82854
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.