Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82851
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis konferencijos medžiagoje kitose duomenų bazėse / Article in conference proceedings in other databases (P1c)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Bartkevičienė, Regina;Petniūnienė, Nijolė
Title: Why standart spoken language of students gets poorer?
Other Title: Kodėl menksta bendrinė šnekamoji studentų kalba?
Is part of: Nation and Language: modern aspects of socio-linguistic development: proceedings of the 4th international conference, October 21-22, 2010,Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania. Kaunas : Technologija., 2010
Extent: p. 7-13
Date: 2010
Keywords: Globalizacija;Kalbos politika;Tautinė savimonė;Vertybinė orietacija;Kalbos atmainos;Bendrinė šnekamoji kalba;Leksika;Žargonas;Tarmė;Sinonimas;Svetimybė;Motyvacija;Globalization;Language politics;National consciousness;Value orientation;Language varieties;Standard spoken language;Lexis;Slang;Dialect;Synonym;Barbarism;Motivation
Abstract: Straipsnyje aptarta, kaip bendrinę šnekamąją studentų kalbą veikia XXa. pabaigai-XXIa. pradžiai būdinga vertybių kaiia. Straipsnis pagrįstas 2010 metų pradžioje atliktais tyrimais. Dalis tyrimo duomenų palyginta su I998m. gautais tyrimo duomenimis. Abiejų tyrimų respondentai buvo Lietuvos žemės ūkio universiteto studeniai. Jų kalbos pavyzdžiu buvo aiškinamasi, ar kaimo vaikų - kaimiškojo universiteto studentų - kalba liko gyva, gili, žodinga. Kelta hipotezė, kad bendrinė šnekamoji studentų kalba menksta. Tyrimai tokia hipotezę patvirtino. Iš gautų duomenų matyti, kad vis svarbesnė tampa vartojamoji kalbos funkcija, užgožianti estetinės kalbos galias. Dėl to siaurėja žodynas, mažėja išraiškos priemonių, daugėja trafaretų. Straipsnio tikslas - išsiaiškinti, kokios Lietuvos žemės ūkio universiteto studentų bendrinės šnekamosios kalbos menkėjimo priežastys ir kokių esama galimybių atkurti šios kalbos atmainos prestižą, pagerinti jos būklę. Plačiau tirti žodyno ištekliai. Remdamosi apklausų duomenimis išskyrėme ir plačiau aptarėme pagrindins bendrinės šnekamosios studentų kalbos menkėjimo priežastis: valstybinė kalba, taigi ir jos atmainos, darbdaviams nėra profesinės kvalifikacijos žymuo; dėl globalizacijos stiprėjanti anglų ir lietuvių kalbų priešprieša lietuvių kalbos nenaudai; vis dar juntama - ypač šnekamojoje kalboje - rusų kalbos įtaka; standartizuotas mokymo procesas, todėl lietuvių kalbos atmainos, išskyrus bendrinę, lieka už to proceso ribų
The article is aimed at finding out how the standard spoken language of students is affected by the change of values which is characteristic for the end of 20'1' century and beginning of the 21s1 century. The article is based on the research carried out at the beginning of 2010. A part of research data is compared with the research data of 1998. Respondent of both researches are students of the Lithuanian University of Agriculture. Examples of their language will be used to find out if the language of children from countryside - students of countryside-related university - is still vivid, deep, votubte. The hypothesis that the standard spoken language of students gets poorer is raised. This hypothesis is proved by the researches. According to the obtained data, practical function of language gels more important and suppresses the power of aesthetic language. This results in poor vocabulary, lower amount of means of expression, more patterns. The goal of the article is to find out the reasons why standard spoken language of students of the Lithuanian University of Agriculture gets poorer and what are the possibilities to recover the image of this language and lo improve its status. Vocabulary resources are investigated deeper. Based on survey data, we have selected and discussed the following main reasons of poorer standard spoken language of students: national language, as well as its varieties, is not a characteristic of professional qualification to employers; progress of opposition between the English and Lithuanian languages, which is a result of globalization, is disadvantageous for the Lithuanian language; influence of the Russian language, especially in spoken language; standardized teaching process
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82851
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.