Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82845
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Aleknevičienė, Vilija
Title: Lietuvoje vykdomų ekonominių veiklų perteklinio pelningumo palyginamoji analizė
Other Title: Comparative Analysis of Excess Return in Lithuanian Economic Activities
Is part of: Vagos. , Nr. 87 (40) (2010)
Extent: p. 58-67
Date: 2010
Keywords: Realizuotas pelningumas;Nerizikinga palūkanų norma;Perteklinis pelningumas;Verslo ir bendra rizika;Sharpe rodiklis;Ekonominės veiklos rūšys;Realized return;Risk-free rate of return;Excess return;Business and total risk;Sharpe ratio;Economic activities
Abstract: Pasirinkdamas vieną ar kitą ekonominės veiklos rūšį, investuotojas turi žinoti, koks vidutinis perteklinis pelningumas uždirbamas. Dauguma Lietuvoje veikiančių verslo subjektų yra uždarosios akcinės bendrovės, ir nustatyti perteklinį pelningumą pagal rinkos informaciją nėra galimybių. Straipsnyje pateikiamas Lietuvoje vykdomų ekonominių veiklų efektyvumo vertinimas ir jo palyginamoji analizė perteklinio pelningumo požiūriu. Efektyvumas vertinamas pasitelkiant Sharpe efektyvumo matą arba santykį, parodantį, kiek perteklinio pelningumo tenka rizikos vienetui- Sharpe rodiklis, dar kitaip įvardijamas kaip atlygis už riziką, plačiai naudojamas vertinant finansinių investicijų efektyvumą. Straipsnio autorė pirmą kartą šį metodą pritaiko verslo investicijoms pagal ekonominės veiklos rūSis vertinti. Efektyvumas skaičiuojamas perteklinį pelningumą dalinant is standartinio nuokrypio, kaip bendros rizikos mato vieneto, ir standartinio nuokrypio, kaip verslo rizikos mato vieneto. Autorės atliktų tyrimų rezultatai rodo. kuriose ekonominėse veiklose ilguoju laikotarpiu buvo gauta teigiama, o kuriose - neigiama rizikos premija. Viena iš pagrindinių neigiamos rizikos premijos priežasčių yra pernelyg didelis ekonominėje veikloje konkuruojančių įmonių skaičius, todėl Si informacija yra svarbi priimant strateginius investavimo sprendimus
When choosing the economic activity the investor should know what excess return has been earned. Most of Lithuanian business entities are closed joint-stock companies, and it is impossible to estimate an excess return using market information. In the paper valuation and comparative analysis of efficiency using the excess return approach in various economic activities is presented. Efficiency is measured using Sharpe ratio. This ratio is widely used in valuation of financial investments. The author first adopts this method for evaluation of efficiency of capital investments. The efficiency is measured by the ratios of excess return to business risk and excess return to total risk. The research results show the economic activities in which positive and negative risk premiums have been earned. One of the main reasons of negative risk premiums is very high competitiveness in the economic activity. This information is useful for business entities in making strategic investment decisions
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82845
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.42 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.