Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82834
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Jodaugienė, Darija;Pupalienė, Rita;Sinkevičienė, Aušra;Marcinkevičienė, Aušra;Žebrauskaitė, Kristina;Baltaduonytė, Milda;Čepulienė, Rita
Title: The influence of organic mulches on soil biological properties
Other Title: Organinio mulčio įtaka dirvožemio biologinėms savybėms
Is part of: Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas., T. 97, Nr. 2 (2010)
Extent: p. 33-40
Date: 2010
Keywords: Mulčiavimas;Dirvožemis;Fermentai;Sliekai;Mulching;Soil;Enzymes;Earthworms
Abstract: Dirvos paviršiaus padengimas organiniu mulčiu yra efektyvi dirvožemio kokybės gerinimo ir žemės ūkio augalų derliaus didinimo priemonė, ypač ūkininkaujant ekologiškai. Tyrimai atlikti 2008-2009 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto pomologiniame sode, ekologiniame sertifikuotame plote. Dirvožemis - karbonatingas giliau glėjiškas išpiautžemis (IDg4-k) Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol (LVg-n-w-cč). Bandymo variantai: A veiksnys -mulčias: I) nemulčiuota, 2) šiaudai, 3) durpės, 4) pjuvenos, 5) žolė; B veiksnys - mulčio sluoksnio storis: i) 5 cm, 2) 10 cm. Tyrimų tikslas - Įvertinti įvairaus organinio mulčio ir jo sluoksnio storio įtaką dirvožemio fermentų aktyvumui ir sliekų populiacijai. 2008-2009 m. pjuvenomis ir žole mulčiuotuose laukeliuose nustatyta didesnio ureazės aktyvumo tendencija. Nustatyta teigiama esminė žolės mulčio įtaka sacharazės aktyvumui. Per visą tyrimų laikotarpį mulčiavimas šiaudais ir pjuvenomis turėjo tendenciją didinti sacharazės aktyvumą. Šiaudų mulčias iš esmės padidino sliekų kiekį ir biomasę. Žolės mulčias jų kiekiui ir biomasei turėjo teigiamos įtakos (esminės, palyginti su nemulČiuotais laukeliais). Mulčio sluoksnio storis neturėjo esminės įtakos dirvožemio hidrolitinių fermentų aktyvumui ir sliekų kiekiui bei biomasei
The application of organic mulches as a soil cover is effective in improving the quality of soil and increasing crop yield, especially in organic farming. The field experiment was carried out in 2008-2009 in the Pomological Garden of the Lithuanian University of Agriculture (54 degrees 53 ' N, 23 degrees 50 ' E). The soil type - Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol (LVg-n-w-cc). Factor A - mulching: 1) without mulch, 2) straw, 3) peat, 4) sawdust, 5) grass. Factor B thickness of mulch layer: 1) 5 cm, 2) 10 cm. The aim of this investigation was to evaluate the influence of different organic mulches and different thickness of mulch layer on the soil enzymes activity and earthworm population. The tendency of higher activity of urease in the soil in plots mulched with sawdust and grass in 2008 - 2009 was established. A positive significant effect of grass mulch on saccharase activity in the soil was estimated. Mulching with straw and sawdust had a positive effect on saccharase activity in all experimental years. Straw mulch significantly increased the amount and biomass of earthworms. Grass mulch positively influenced the amount (significantly compared with unmulched plots) and biomass of earthworms. The thickness of mulch layer had no significant effect on soil hydrolytic enzymes and earthworm abundance
Internet: http://www.lzi.lt/tomai/97(2)tomas/97_2_tomas_str4.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 1

12
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.