Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82824
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Marcinkevičienė, Aušra;Velička, Rimantas;Kosteckas, Robertas
Title: Crop density and fertilization effects on weed suppression in spring oilseed rape
Other Title: Pasėlio tankumo ir tręšimo poveikis piktžolių stelbimui vasarinio rapso pasėliuose
Is part of: Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas., T. 97, Nr. 2 (2010)
Extent: p. 83-88
Date: 2010
Keywords: Vasariniai rapsai;Pasėlio tankumas;Tręšimas;Fotosintetiškai aktyvi spinduliuotė;Piktžolės;Spring rape;Fertilization;Crop density;Photosynthetically active radiation;Weed
Abstract: Tyrimai atlikti 2008-2009 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto bandymų stotyje, karbonatingame giliau glėjiskame išplautžemyje (IDg4-k), Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol (LVg-n-w-cc). Tyrimų tikslas - nustatyti pasėlio tankumo ir tręšimo įtaką fotosintetiškai aktyvios spinduliuotės prasiskverbimui ir piktžolių stelbimo gebai vasarinio rapso (Brassica napus L.) veislės 'Sponsor' pasėliuose. Bandymo variantai: A veiksnys - tręšimas: I) netręšta, 2) tręšta prieš rapsų sėją N68P68K68 ir butonizacįjos tarpsniu N70; B veiksnys - pasėlio tankumas: 1) 2 kg ha'1 (50,1-100 augalų m"2), 2)4 kg ha"1 (100,1-150 augalų m2), 3) 6 kg ha'1 (150,1-200 augalų'm"2), 4) 8 kg ha"1 (200,1-250 augalų nr2), 5) 10 kg ha-' (250,1-300 augalų nr3), 6) 12 kg ha"1 (300,1-350 augalų m"3), 7) 14 kg ha'1 (350,1-400 augalų m"2), 8) 16 kg ha"1 (400,1-450 augalų nr2). Tankėjant rapsų pasėliui, ir netręštuose, ir tręštuose rapsuose fotosintetiškai aktyvios spinduliuotės, pasiekiančios dirvos paviršių ir1/4 bei 1/2 pasėlio aukščio, kiekis mažėjo. Palyginti su visai netręštu pasėliu, intensyvus tręšimas iš esmės sumažino fotosintetiškai aktyvios spinduliuotės, pasiekiančios dirvos paviršių ir 1/4 pasėlio aukščio, o 2008 m. - ir 1/2 pasėlio aukščio, kiekį. Piktžolių sausųjų medžiagų masei netręštame pasėlyje turėjo įtakos rapsų tankumas ir fotosintetiškai aktyvios spinduliuotės, pasiekiančios dirvos paviršių ir 1/4 pasėlio aukščio, o tręštame - rapsų tankumas ir fotosintetiškai aktyvios spinduliuotės, pasiekiančios 1/4 bei 1/2 pasėlio aukščio, kiekis
Field experiments were conducted in 2008 and 2009 at the Experimental Station of the Lithuanian University of Agriculture on a Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol (LVg-n-w-cc). The objective of the current study was to determine the effect of crop density and fertilization on photosynthetically active radiation (PAR) interception and weed suppression in spring oilseed rape (Brassica napus L.) 'Sponsor'. Treatments of the investigations: factor A fertilization: 1) without fertilization, 2) fertilization before rape sowing N68P68K68 and at the budding stage N-70; factor B - crop density: 1) 2 kg ha(-1) (50.1-100 plants m(-2)), 2) 4 kg ha(-1) (100.1-150 plants m(-2)), 3) 6 kg ha(-1) (150.1-200 plants m(-2)), 4) 8 kg ha(-1) (200.1-250 plants m(-2)), 5) 10 kg ha(-1) (250.1-300 plants m(-2)), 6) 12 kg ha(-1) (300.1-350 plants m(-2)), 7) 14 kg ha(-1) (350.1-400 plants m(-2)), 8) 16 kg ha(-1) (400.1-450 plants m(-2)). With the increasing spring rape crop density the PAR reaching the soil surface, 1/4 and 1/2 height of the crop stand decreased in the crops without and with fertilization. Intensive fertilization of rape crop, in comparison with that without fertilization, significantly reduced the PAR reaching the soil surface, 1/4 height of the crop stand and 1/2 height of the crop stand in 2008. In the spring rape crop without fertilization dry matter weight of weeds was influenced by crop density and PAR reaching the soil surface and 1/4 height of the crop stand, whereas in the spring rape crop with fertilization it depended on crop density, PAR reaching the soil surface, 1/4 and 1/2 height of the crop stand
Internet: http://www.lzi.lt/tomai/97(2)tomas/97_2_tomas_str9.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

3
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.