Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82820
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Chemijos inžinerija / Chemical engineering (T005)
Author(s): Makarevičienė, Violeta;Sendžikienė, Eglė;Čiutelytė, Rūta;Blažonis, Arvydas
Title: Sieros vandenilio šalinimas iš biodujų naudojant absorbentus
Other Title: Removal of hydrogen sulphide from biogas using aqueous absorbents
Is part of: Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2010, Nr. 2(55)
Extent: p. 62-67
Date: 2010
Abstract: Tirtos sieros vandenilio (H2S) absorbcijos galimybės, naudojant cheminių ir gamtinių absorbentų tirpalus. Bandymai atlikti naudojant 1, 2, 5, 10 ir 15% koncentracijos monoetanolamino (MEA) ir 1-2% koncentracijos dolomito ir opokos vandeninius tirpalus, taip pat distiliuotą vandenį. Absorbcija MEA tirpalais vykdyta 20, 30, 40 °C, o opokos ir dolomito tirpalais - 20 °C temperatūroje. Nustatyta, kad temperatūros kėlimas daugiau kaip 20 °C nelemia geresnės sieros vandenilio sorbciįos, todėl kelti sorbcijos temperatūrą netikslinga. Įvertinus skirtingų koncentracijų MEA tirpalų efektyvumą trukmės ir koncentracijos atžvilgiu, nustatyta, kad geriausia naudoti 5% MEA tirpalą. Opokos 1-2% tirpalai ir vanduo sieros vandenilį sorbavo prasčiausiai. Geriausiomis sorbcinėmis savybėmis esant 20 °C temperatūrai pasižymėjo dolomito tirpalai. Net 1 % koncentracijos gamtinio absorbento - dolomito tirpalas esant 20 °C temperatūrai sorbuoja visą H2S, esantį tiriamose dujose, todėl naudoti cheminius absorbentus (MEA) ar didesnės koncentracijos dolomito tirpalus netikslinga
The possibilities of trace hydrogen sulphide (H2S) absorption were investigated using different aqueous absorbents. In this study, 1-15% aqueous solutions of monoethanolamine (MEA) and 1-2% aqueous solutions of dolomite and opoka as well as distilled water were used. Absorption using MEA solutions was carried out at 20, 30, 40 °C with solutions of dolomite and opoka at 20 °C. Increasing the temperature above 20 °C did not lead to a better H2S absorption; thus, it is not advisable to raise the temperature of the sorption process. H2S absorption results using MEA solutions of different concentrations showed that the most effective was 5% MEA solution. The aqueous solution of opoka (1-2%) showed the lowest absorption ability. The experimental results revealed the advantage of aqueous solution of dolomite over other studied solutions in H2S absorption at ambient temperature. Even 1% dolomite solution absorbed all the H2S from the studied gaseous samples; therefore, the usage of neither chemical absorbents (MEA) nor higher concentrations of dolomite solution are advisable
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82820
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.