Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82807
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Klimovienė, Giedrė;Urbonienė, Jūratė;Barzdžiukienė, Raminta
Title: Creative Classroom Climate Assessment for the Advancement of Foreign Language Acquisition
Other Title: Kūrybiškos aplinkos tyrimas tobulinant užsienio kalbų mokymą(si)
Is part of: Kalbų studijos. Kaunas : Technoligija., 2010, Nr. 16
Extent: p. 114-121
Date: 2009
Keywords: Creative climate;Creativity;Assessment;Questionnaire;Foreign language
Abstract: Gebėjimas kelti naujas idėjas, mąstyti savarankiškai, nesteTeotipiškai, greitai orientuotis sudėtingomis situacijomis, lengvai ir netipiškai spręsti problemas - savybės, be kurių žmonijos, visuomenės raida ir tobulėjimas nebūtų įmanomas. Šios savybės neprarado aktualumo ir šiandien. Daugelis žmonių iš prigimties yra kūrybingi, tačiau dėl netinkamo auklėjimo ir mokymo savo kūrybingumo neugdo. Siekdama atkreipti dėmesį į kūrybiškumo svarbą, Europos Komisija priėmė pasiūlymą paskelbti 2009 metus kūrybiškumo ir naujovių metais. Tyrimai rodo, kad kūrybingumas turi didelę įtaką kalbų mokymosi ir mokymo sėkmei. Gebėjimas bendrauti keliomis kalbomis yra didelis tiek atskirų asmenų, tiek ir organizacijų ar verslo bendrovių privalumas. Individas, mokantis bendrauti užsienio kalbomis, geba laužyti kultūrinius stereotipus, žvelgia į pasaulį plačiau, o tai padeda kurti naujus produktus ir paslaugas - realią ekonominę vertę. Švietimo tikslas — ugdyti kvalifikuotus ir kūrybingus darbuotojus, galinčius ne tik kartoti tai, ką sukūrė kitos kartos, bet ir gebančius kurti ką nors nauja. Ypač svarbu sukurti universitete aplinką, kurioje skatinamas kūrybiškumas. Tačiau tai nevyksta savaime: dėstytojas turi prisiimti atsakomybę, kurdamas kūrybingumui palankią aplinką ir įtraukti kūrybingumo skatinimo strategijas į kalbų mokymo perspektyvas. Tyrimo tikslas - ištirti ir įvertinti kūrybiškos aplinkos buvimą ar nebuvimą aukštojo mokslo erdvėje. Tyrime dalyvavo Lietuvos žemės ūkio universiteto 1 kurso studentai, besimokantys užsienio kalbos, ir buvo panaudotas savarankiškai pritaikytas klausimyno modelis , sukurtas remiantis G. Ekvall, S. Isaksen ir T.M. Amabile darbais
The creative process contributed greatly to the development of human civilization and society. But its relevance today has tendency to develop. Europe needs to boost its capacity for creativity and innovation for both social and economic reasons. That is why the Commission has adopted a proposal to declare 2009 the European Year of Creativity and Innovation. The research indicates that creativity is central to language learning and language teaching as well. What is more, the creative strategies significant for learning a new language or trying to communicate in a foreign language are transferable skills that benefit other areas of learners' lives and society as a whole. The ability to communicate in several languages is a great advantage for individuals, organizations and companies. It breaks cultural stereotypes, encourages thinking "outside the box", and can help to develop innovative products and services. These are qualities and activities that have real economic value. The goal of education is to provide a country with skilled and creative people, capable not simply repeat what other generations have created but - are able to create something new. As creativity is essential in an increasingly competitive world, the ability to develop climate that nurtures creativity is crucial. However, it does not occur spontaneously: teachers need to take responsibility to establish the right environment and to incorporate a creativity strategy for better language performance. The study aims to investigate the students’ studying at the Lithuanian University of Agriculture perceptions of their classroom climate with regards to creativity. It uses the self-adapted questionnaire model relying on the works of Ekvall (1971, 1987, 1999), Isaksen (1995, 1998) and Amabile (1988, 1989, 1997) in order to establish to what extent the internal climate factors are favourable for the development of creativity
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82807
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

7
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.