Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82806
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Jakštas, Edgaras;Vilkevičius, Gediminas
Title: Šaldymo agentų vertinimas aplinkosaugos požiūriu
Other Title: Evaluation of refrigerants in an environment protection terms
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2010 : Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2010 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2010, D. 1
Extent: p. 79-81
Date: 2010
Keywords: Šaldymas;Šaldymo agentas;Ozono sluoksnis;Alternatyvus šaltnešys;Refrigeration;Refrigerant;Ozone;Alternative refrigerant
Abstract: Šaldymo agentas yra pagrindinis kompresorinės šaldymo sistemos komponentas, todėl jo parinkimas turi būti laikomas strateginiu uždaviniu. Šaltnešio parinkimą sąlygoja jo funkcionalumas, eksploatacinės savybės, naudojimo sauga, pavojingumas aplinkai, eksporto galimybės ir kiti veiksniai. Ekologiniu požiūriu svarbiausia šaldymo agentų savybė yra ozono sluoksnio ardymo aktyvumas, kurį esminiai lemia medžiagos chloro atomų aktyvumas. Ozono sluoksnį ardančių medžiagų gamybą ir naudojimą riboja 1987 m. pasirašytas Monrealio protokolas, todėl aktyviai ieškoma alternatyvių šaldymo agentų, kuriamos naujos nepavojingos ozono sluoksniui šaldymo technologijos. Kiekvienas alternatyvus šaltnešys gali būti optimalus tik tam tikromis sąlygomis, kadangi yra labai sunku rasti universalų šaltnešį, visiškai atitinkantį jam keliamus reikalavimus. Šiuo metu kaip alternatyva uždraustiems šaldymo agentams siūlomi hidrochlorfluorangliavandeniliai (laikina alternatyva), hidrofluorangliavandeniliai arba gamtiniai šaldymo agentai (amoniakas, anglies dioksidas, vanduo, angliavandeniliai)
Refrigerant is the main components of compressor refrigeration system therefore its choice should be considered as a strategic task. Choice of the refrigerant is determined by its functionality, performance, safety of use, danger for environment, possibility of export and other factors. From an ecologic viewpoint the main characteristic of refrigerants is ozone depletion potential substantially determined by activity of chorine atoms. Production and use of materials depleting ozone is limited by Montreal Protocol signed in 1987 therefore alternative refrigerants are searched for and new safe for ozone refrigeration technologies are designed actively. Each alternative refrigerant can be optimal in certain conditions only as it is very difficult to find an all-purpose refrigerant conforming to all requirements. Currently hydrochlorfloorhydrocarbons (temporary alternative), hydrofloorhydrocarbons or natural refrigerants (ammonium, carbon dioxide, water or hydrocarbons) are suggested as alternative of forbidden refrigerants
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82806
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.94 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.