Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82804
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Kirstukas, Mindaugas;Butleris, Algis;Bartminas, Saulius
Title: Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato kanopinių žvėrių tyrimų apžvalga
Other Title: Rewiev of the animals reseach in Viešvilė Strict Nature reserve
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2010 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2010 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2010, D. 2
Extent: p. 15-18
Date: 2010
Keywords: Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas;Saugomos teritorijos;Kanopiniai žvėrys;Viešvilė Strict Nature Reserve;Protected territories;Ungulate animals
Abstract: Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas yra vakarinėje Lietuvos dalyje, Karšuvos žemumoje. Teritorija apima miškų ir pelkių kompleksą. Nuo pat rezervato įkūrimo (1991 m.) atliekami biologinės įvairovės tyrimai. Viešvilės valstybiniame gamtiniame rezervate aptinkami 4 rūšių kanopiniai žvėrys: šernas (Sus strofa), taurusis elnias (Cervus elaphus), stirna (Capreolus capreolus) ir briedis (Alces alces). Iki šiol gausiausi rezervato kanopiniai žinduoliai buvo stirnos ir taurieji elniai, tačiau pastaraisiais metais kur kas gausesni tapo šernai, todėl straipsnyje trumpai aptariamas jų daromas neigiamas poveikis miško augalijai ir gyvūnijai. Kur kas mažiau rezervate aptinkama tauriųjų elnių, jų gausa ilgainiui šiek tiek mažėja, tačiau akivaizdžių esminių gausos pokyčių nėra. Briedžių populiacijos būklė gana stabili, bet šie žvėrys yra rečiausi rezervate gyvenantys kanopiniai žinduoliai
Viešvilė Strict Nature Reserve located in western part of Lithuania in lowland Karšuva. The territory covers the complex of bogs and forests. Researches of biodiversity were carried out since the establishment of reserve (1991 year). In Viešvilė Strict Nature Reserve were found 4 species of ungulate animals: wild boar (Sus strofa), red deer (Cervus elaphus), roe-deer (Capreolus capreolus) and elk (Alces alces). Until now the roe-deer was the most abundant ungulate animal in the reserve, but during the last years the wild boar becomes more and more abundant. Therefore in this paper we discuss the negative impact of wild boar on the other animals and forest vegetation. Red deer becomes slightly less abundant, however the significant changes in abundance do not occurs. The population of elk remains stabile, but they are the less abundant ungulate animals in the reserve
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82804
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.48 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.