Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82803
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCeslevičius, Dainius-
dc.contributor.authorPėtelis, Kęstutis-
dc.contributor.authorBaranauskaitė, Jurgita-
dc.contributor.authorMaksvytis, Mindaugas-
dc.contributor.authorŠimkevičius, Kastytis-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-17T00:55:55Z-
dc.date.available2019-05-17T00:55:55Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.issn18221823-
dc.identifier.otherVDU02-000044357-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/82803-
dc.description.abstractStraipsnyje pateikiama elninių žvėrių žiemos ganyklų būklės dinamika Padauguvos miško biosferos poligone 2008 – 2009 metais. Diddiąją dalį miško masyvo sudaro lapuočių medžių trakas ir pomiškis. Pagal atliktus tyrimus buvo įvertinta elninių žvėrių žiemos ganyklų būklė, skabymo intensyvumas, meddelių ir krūmų gausa žiemos ganyklose, dalis pašarų sudėtyje. Kai kurių medžių ir krūmų rūšių skabymo intensyvumas siekia iki 90%, galima iš to galima iškelti hipotezę, kad žiemos ganyklos yra nualintos. Darbo tikslas yra ištirti žiemos ganyklų būklę ir ją sąlygojančius faktoriuslt
dc.description.abstractThis article presents the state and dynamics of winter pastures of cervine animals in Padauguva forest biosphere polygon in 2008 – 2009. Major part of the forest consists of deciduous understorey and undergrowth. During the research it was estimated the state of winter pastures of cervine animals, browsing intensity, abundance of tree and shrub species in winter pastures, share in winter forage of particular species. Browsing intensity on some tree and shrub species reaches up to 90%, hypothesis can be raised, that winter pastures are over browsed. The aim was to examine the state of winter pastures and its determinative factorsen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 23-25-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofŽmogaus ir gamtos sauga 2010 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2010 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2010, D. 2-
dc.subjectPadauguvos miško biosferos poligonaslt
dc.subjectŽiemos ganyklų būklėlt
dc.subjectAldaus metodaslt
dc.subjectWinter yarden
dc.subjectConditionen
dc.subjectBrowsing intensityen
dc.subjectPinewoodsen
dc.subjectBroad-leaved foresten
dc.subjectAldous’s methoden
dc.subject.otherMiškotyra / Forestry (A004)-
dc.titleElninių žvėrių žiemos ganyklų būklė Padauguvos miško biosferos poligonelt
dc.title.alternativeCondition of the winter pastures for Cervine animals (Cervidae) in Padauguva forest biosphere polygonlt
dc.typeStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)-
dcterms.bibliographicCitation15-
dc.date.updated2014-11-14T16:05Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "62076"}, "publisher": {"other": ["Akademija"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "issn": ["1822-1823"], "code": "P1e", "subject": ["A004"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "A", "original": true, "pages": 3, "sheets": 0.214, "timestamp": "20141114160548.0", "account": {"year": 2010, "late": false}, "na": 5, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.2, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.2, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "84BCB0047FC99AC73119AE40757E6456", "lname": "Ceslevičius", "fname": "Dainius", "status": "0", "name": "Ceslevičius, Dainius"}, {"contribution": 0.2, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.2, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "B0705FAD3FF5D7C7A181672818E0F9B3", "lname": "Pėtelis", "fname": "Kęstutis", "status": "0", "name": "Pėtelis, Kęstutis"}, {"contribution": 0.2, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.2, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "59D0351B8F90A9B686A38CEEFD5C2098", "lname": "Baranauskaitė", "fname": "Jurgita", "status": "0", "name": "Baranauskaitė, Jurgita"}, {"contribution": 0.2, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.2, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "E0F4388E99504B6069EEE516E655A30C", "lname": "Maksvytis", "fname": "Mindaugas", "status": "1", "name": "Maksvytis, Mindaugas"}, {"contribution": 0.2, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.2, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "E4318CEC103CD225758644C82B4BF055", "lname": "Šimkevičius", "fname": "Kastytis", "status": "1", "name": "Šimkevičius, Kastytis"}]}-
local.typeP-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptMiško biologijos ir miškininkystės institutas-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml7.23 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record

Page view(s)

32
checked on Nov 3, 2019

Download(s)

6
checked on Nov 3, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.