Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82803
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Ceslevičius, Dainius;Pėtelis, Kęstutis;Baranauskaitė, Jurgita;Maksvytis, Mindaugas;Šimkevičius, Kastytis
Title: Elninių žvėrių žiemos ganyklų būklė Padauguvos miško biosferos poligone
Other Title: Condition of the winter pastures for Cervine animals (Cervidae) in Padauguva forest biosphere polygon
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2010 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2010 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2010, D. 2
Extent: p. 23-25
Date: 2010
Keywords: Padauguvos miško biosferos poligonas;Žiemos ganyklų būklė;Aldaus metodas;Winter yard;Condition;Browsing intensity;Pinewoods;Broad-leaved forest;Aldous’s method
Abstract: Straipsnyje pateikiama elninių žvėrių žiemos ganyklų būklės dinamika Padauguvos miško biosferos poligone 2008 – 2009 metais. Diddiąją dalį miško masyvo sudaro lapuočių medžių trakas ir pomiškis. Pagal atliktus tyrimus buvo įvertinta elninių žvėrių žiemos ganyklų būklė, skabymo intensyvumas, meddelių ir krūmų gausa žiemos ganyklose, dalis pašarų sudėtyje. Kai kurių medžių ir krūmų rūšių skabymo intensyvumas siekia iki 90%, galima iš to galima iškelti hipotezę, kad žiemos ganyklos yra nualintos. Darbo tikslas yra ištirti žiemos ganyklų būklę ir ją sąlygojančius faktorius
This article presents the state and dynamics of winter pastures of cervine animals in Padauguva forest biosphere polygon in 2008 – 2009. Major part of the forest consists of deciduous understorey and undergrowth. During the research it was estimated the state of winter pastures of cervine animals, browsing intensity, abundance of tree and shrub species in winter pastures, share in winter forage of particular species. Browsing intensity on some tree and shrub species reaches up to 90%, hypothesis can be raised, that winter pastures are over browsed. The aim was to examine the state of winter pastures and its determinative factors
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82803
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.