Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82800
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Sabienė, Nomeda;Kušlienė, Gedrimė;Zaleckas, Ernestas
Title: The influence of land use on soil organic carbon and nitrogen content and redox potential
Other Title: Žemės naudojimo įtaka dirvožemio organinės anglies bei azoto kiekiui ir oksidacijos-redukcijos potencialui
Is part of: Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas., T. 97, Nr.3 (2010)
Extent: p. 15-24
Date: 2010
Keywords: Žmdirbystės sistema;Aleistos žemės;Organinė anglis;Azotas;Oksidacijos-redukcijos potencialas;Farming system;Abandoned land;Organic carbon;Nitrogen;Redox potential
Abstract: Tyrimų tikslas – įvertinti dirvožemio organinės medžiagos būklę pagal organinės anglies, suminio bei mineralinio azoto kiekį, C:N santykį ir oksidacijos-redukcijos potencialą, priklausomai nuo žemės naudojimo būdo ir augintų augalų rūšių. Dirvožemio ėminiai buvo paimti iš išplautžemių (Hapli-Epihypogleyic Luvisol, LVg-p-w-ha, arba Albi-Epihypogleyic Luvisol, LVg-p-w-ab), kuriuose taikytos skirtingos žemdirbystės sistemos (intensyvioji bei ekologinė), ir apleistų dirvožemių. Kiekvienos žemdirbystės sistemos ir apleistuose dirvožemiuose buvo pasirinktos dvi botaninių augalų rūšys (migliniai ir pupiniai). Pagal tyrimų rezultatus galima daryti išvadą, kad geriausia dirvožemio organinės medžiagos būklė pagal organinės anglies, suminio bei mineralinio azoto kiekio, C:N santykio ir oksidacijos-redukcijos potencialo rodiklius yra intensyviosios ir ekologinės žemdirbystės sistemų dirvožemių, kuriuose auginti pupinių augalų mišiniai, o prasčiausia – apleistos miglinių augalų pievos dirvožemio. Apleistose žemėse dirvožemio organinės medžiagos būklę geriau veikė pupiniai augalai (ožiarūtis) nei migliniai
The aim of this research was to evaluate organic matter status in the soil according to the organic carbon content, total and mineral nitrogen amounts, carbon to nitrogen (C:N) ratio and redox potential depending on land usage and plant species. Soil samples were taken from the fields under different farming systems (conventional and organic) as well as abandoned lands. We chose the plants of two botanical species (Poaceae and Fabaceae) in organic and conventional farming systems as well as in abandoned lands. Experimental results show that the best soil organic matter status according to the investigated indexes is in the soils of conventional and organic farming systems occupied with mixtures of Poaceae and Fabaceae and the worst – in the soils of abandoned Poaceae meadows. In the abandoned lands, Fabaceae (galega) had better influence on soil organic matter status than Poaceae
Internet: http://www.lzi.lt/tomai/97(3)tomas/97_3_tomas_str2.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 1

9
checked on Dec 5, 2021

Page view(s)

42
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

6
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.