Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/828
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Bernini, Andrea
Title: Latin language : a contemporary language for contemporary Europe
Other Title: Lotynų kalba : šiuolaikinė kalba šiuolaikinei Europai
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2012, nr. 1, p. 19-30
Date: 2012
Keywords: Europos Sąjunga;Kalbų politika;Lotynų kalba;European Union;Linguistic policy;Latin language;Linguistic equality
Abstract: Kaip teigiama kai kuriose naujausiose ES rekomendacijose, visos kalbos privalo turėti vienodas teises pagal lygybės principą. Ši situacija reikalauja milžiniškų lėšų ir skatina valstybes bei pilietinę visuomenę ieškoti kitų galimybių, tinkančių nūdienai. Dabar renkamės iš dviejų daugiakalbystės rūšių: artikuliuota daugiakalbystė, pagrįsta trimis kalbomis (anglų, prancūzų, vokiečių), ir globalioji dvikalbystė (anglų ir gimtoji kalba). Šios dvi galimybės reiškia diskriminaciją Europos Sąjungoje, kadangi tam tikroms kalboms teikiama didesnė svarba. Svarstant bendros Europos kalbos klausimą, pasiūlyta keletas sprendimų, bet mes  jau turime kalbą, galinčią patenkinti praktiškumo, išlaidų – efektyvumo ir lygybės reikalavimus. Tai lotynų kalba, kuri šimtmečiais buvo vartojama Europoje – humanitariniuose bei gamtos moksluose, kanceliarijoje ir teisėje. Mums reikia ne Cicerono, o šiuolaikiškos kalbos ir, kaip rodo nūdienos pavyzdžiai, lotynų kalba tinka dabartinei situacijai. Europos Sąjungoje lotynų kalbos galėtų būti mokoma mokyklose, ją galėtų skleisti masinės informacijos priemonės ir ji taptų administracine kalba bei lingua franca, kuria kalbėtų Europos Sąjungos piliečiai. Iš esmės tai yra provokuojantis straipsnis, susijęs su lygiateisiškumo samprata Europos Sąjungos kalbų politikoje.
As confirmed by some recent EU recommendations, all languages must have the same rights, according to the principle of equality. This situation requires huge costs and leads states and also civil society to look for other possibilities that are suitable for contemporary times. Today, we seem to have a choice between two kinds of multilingualism: an ‘articulated multilingualism’ based on three languages (English, French, German), and a ‘global bilingualism’ (English together with each national language). These two options imply a sort of discrimination in the EU, since they attach more importance to certain languages. Several solutions for a common European language have been proposed, but we have already a language able to satisfy the requirements of practicality, cost effectiveness and equality: Latin, which has been used in Europe for centuries as language of humanities and natural science, bureaucracy and law. We do not need a Ciceronian language, but a modern and up-to-date one, and the proof that Latin language can be suitable for today is provided by various contemporary examples. In the EU, Latin could be taught at school and spread by media, in order to become an administrative language and a language spoken by EU citizens as a lingua franca. This is mainly a provocative article, connected with the topic of equality in the EU linguistic policy.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/828
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.1.3
https://hdl.handle.net/20.500.12259/828
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2012, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.