Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82797
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Dargenis, Eimantas;Kusta, Albinas;Vyčius, Žydrūnas;Vileikis, Raimondas
Title: Kruonio HAE vandens lygio kitimo aukštutiniame baseine įtakos geofiltracinei tėkmei damboje įvertinimas
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 36(56)( 2010)
Extent: p. 82-91
Date: 2010
Keywords: Damba;Filtracija;Nenusistovėjusi geofiltracija;Pjezometrai;Filtration;Levee;Piezometers;Unstable geophiltration;Reinforced concrete wing walls
Abstract: Kruonio HAE aukštutinis baseinas (AB) yra vietinėje reljefo pakilumoje, todėl vanduo iš AB filtruojasi per jįjuosiančią dambą tolyn į aplinką. Požeminių vandenų lygiai damboje matuojami atviraisiais bei slėgimais pjezometrais, o geofiltracijos debitai debito mačiais. Kruonio HAE aukštutiniame baseine nuolat kinta vandens lygis (VI.) turintis įtakos nenusistovėjusiam požeminio vandens lygiui damboje. Norint nustatyti ryšį tarp minėtų parametrų buvo išanalizuoti sukaupti matavimų duomenys: vandeni lygiai aukštutiniame baseine, dambos ir įtakos zonos ekologiniuose pjezometruose. Nagrinėjant nenusistovėjusią geofiltraciją, nemaža dalis duomenų naudoti tik kaip papildomi, ne kaip pagrindiniai. Taip daryta dėl to, kad vandens lygis AB kinta kiekvieną dieną (išskyrus nenumatytus atvejus), tačiau ne visuose dambos pjezometruose šie lygiai fiksuojami kiekvieną dieną. Nenusistovėjusios geofiltracijs analizei atlikti sudaryta duomenų atrinkimo metodika, Geofiltracijos procesą sąlygoja daugelis veiksnių, tokių kaip AB vandens lygis. krituliai, išgaravimas, sniego tirpsmas, įšalo gylis, geologinės sąlygos, AB dugno kolmatacijos procesai ir kt. Šiame darbe priimta, kad lemiamas geofiltracijos veiksnys yra AB VL kitimas. Atlikta analizė parodė, kad aukštutinio baseino damboje esančią pjezometrų vandens lygių svyravimas yra labai mažas. Tai paaiškinama tuo, kad yra gerai įrengtas aukštutinio baseino dugno ekranas, neleidžiantis vandeniui prasiskverbti į dambą. Nuo piketo 32+00 iki piketo 38+00 AB vandens lygių kitimas turi tiesioginę įtaką vandens lygiams pjezometruose, nors jų padėtis AB atžvilgiu yra skirtinga. Šie pjezometrai nuo dambos ašies nutolę iki 70 m. Padaryta išvada, kad normaliomis HAE naudojimo sąlygomis nuo piketo 3-5 iki piketo 32+00 ir nuo piketo 38+00 iki piketo 53+00 esančiuose pjezometruose gruntinio vandens lygio kitimo įtaka dambai - tiesioginė
The upper basin (UB) of Kraonis HAPS is located in the local relief elevation, therefore, water from the UB filtrates through the surrounding levee and goes to further environment. Groundwater levels in the levee are measured with open and pressure piezometers, the geophiltration discharges - with dischargemeters. Constant water level (WL) change is observed in upper basin of Kruonis HAPS, which makes influence on the unstable groundwater level in the levee. To establish relation between the above mentioned parameters the following measurement data has been analyzed: water levels in the upper basin, in the levee and in the zone of ecological piezometers. In the analysis of unstable geofiltration a great amount of data has been used as supplementary but not the main one. The reason of this is the fact that water level in the UB changes every day (with exception of contingencies), while daily fixation of water levels is not performed in all piezometers. Thus, data selection methodics has been developed for the analysis of unstable geofiltration. A number of factors such as water level in the UB, precipitation, evaporation, snow melting, frost depth, geological conditions, etc. influences the geofiltration process. This work assumes the change of water level in the UB to be the decisive factor. The completed analysis shows that water level fluctuations in the UB levee piezometers are very low. This can be explained by properly installed the upper basin bottom screen, which prevents water percolation to the levee. The change of water level in the UB from piquette 32+00 to piquette 38+00 directly influences water levels in piezometers, which are in different positions in relation to the UB. These piezometers are at up to 70 m distance from the levee axis
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82797
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.71 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.