Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82794
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Mikaliūnienė,Jūratė
Title: Žemės ūkio veiklos įtaka upių vandens biogeninių medžiagų rodikliams
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2010 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2010 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2010, D. 2
Extent: p. 178-181
Date: 2010
Keywords: Biogeninės medžiagos;Upių tarša;Žemės ūkio naudmenų apkrovos
Abstract: Straipsnyje įvertinti mažų upių: Dubingos, Galbos, Luknelės, Pavarklos, Peršokšnos, Sakienos, Tolos, Žvėrupio taršos biogeninėmis medžiagomis šaltiniai, taršos apimtys ir tendencijos, lyginant su ankstesnių metų tarša, nustatyta Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus tyrimų laboratorijoje. Tiriamų upių palyginimui pasirinkta sąlyginai „švari“ aplinka, Luknelės upės teritorija, esanti vietovėje, kurioje nežymiai vykdoma žemės ūkio veikla. Ši teritorija apaugusi miškais, ties ja mažai sodybų, atitinkamai mažai taršos šaltinių, o pagrindinę fosforo ir azoto taršą sudaro foninė tarša. Tiriamų upių baseine, glaudžiausias porinis ryšys gautas tarp žemės ūkio naudmenų ploto koncentracijos upių baseine ir biogeninių medžiagų kiekio vandenyje (R2 = 0,875). Laikomų ūkinių gyvūnų skaičiaus ir upių taršos priklausomybė nenustatyta, tačiau esančios žemės ūkio naudmenų azoto apkrovos atskirais metais, turėjo tiesioginį poveikį tiriamų upių vandens kokybės kaitai. Atlikus koreliaciją, tarp 2007-2009 metais upių baseinuose esančių žemės ūkio naudmenų azoto apkrovų ir upių vandens azotinės taršos, nustatytas stiprus tarpusavio ryšys: Dubingos (r = 0,695), Galbos (r = 0,776), Pavarklo (r = 0,609), Peršokšnos – Dumblės (r = 0,904), Sakienos (r = 0,831), Tolos (r = 0,695) ir Žvėrupio (r = 0,990). Luknelės upės ryšiai nebuvo nustatomi, nes jos teritorijoje 2007-2009 metais nebuvo registruota pasėlių ir ūkinių gyvūnų
Subject of research – Influence of anthropogenic pollution from agricultural activity to water ecosystem is described by analyzing East Lithuanian region little rivers as: Dubingos, Galbos, Luknelės, Pavarklos, Peršokšnos, Sakienos, Tolos, Žvėrupio, setting chemical parameters of water, influence of agricultural activity to water quality. For investigated rivers comparison has been chosen a relatively clean environment,, Luknelės River area, located in an area where little agricultural activities are found . This area is covered with forests, it has not many homesteads due to this there are not many pollution sources, the main phosphorus and nitrogen contamination is made from background pollution. Water studies have been conducted by the Vilnius Regional Environmental Protection Department of the State Control Department of analytical research laboratory.In the investigated river basin, the closest bond has been obtained from the twin relationship between the agricultural area of the river basin and the concentration of nutrients in water content (R2 = 0.875). Connection between farm animals and rivers’ nitrogen pollution was not conducted, however, the agricultural lands of nitrogen load in any particular year, had a direct impact on the river water quality change. Correlation, between 2007-2009 in the river basins’ agricultural area of nitrogen loads and nitrogen pollution in river water had strong relationship: Dubingos (r = 0,695), Galbos (r = 0.776), Pavarklo (r = 0.609), Peršokšnos -- Dumblės (r = 0.904), Sakienos (r = 0.831), Tolso (r = 0.695) and Žvėrupio (r = 0.990). Luknelės river links was not determined, because its territory was not registered in 2007-2009 crop and farm animals data
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82794
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.24 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.