Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82793
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Urba, Karolis;Česonienė, Laima;Lingytė, Kristina
Title: Maisto medžiagų išsiplovimo tyrimai po ekologinių trąšų panaudojimo
Other Title: Nutrient investigation leaching after the use of organic fertilizers
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2010 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2010 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2010, D. 2
Extent: p. 182-185
Date: 2010
Keywords: Pjezometrai;Vanduo;Dirvožemis;Trąšos;Piezometers;Water;Soil;Fertilizer
Abstract: Gruntinis vanduo slūgso arčiausiai žemės paviršiaus, todėl jis yra jautrus taršai. Žemės ūkyje naudojamos cheminės medžiagos gali migruoti į gruntinį vandenį ir jį užteršti iki pavojingų koncentracijų. Didėjant ekologinės žemės ūkio gamybos apimtims Lietuvoje ir Pasaulyje, yra naudojamos draugiškos aplinkai organinės trąšos. Tačiau didesni jų kiekiai gali teršti aplinką. Hidrodinaminių ir hidrocheminių tyrimų aikštelėje 2008 m. liepos mėnesį buvo panaudotos organinės trąšos – „Ragų drožlės“ (900 kg/ha-1). Tręšimo metu paviršius buvo pieva (augo ožiarūtis). Pjezometrų vandenyje periodiškai matuojamos nitratų, nitritų, amonio ir fosfatų koncentracijos. Tyrimų tikslas - nustatyti kaip vyksta gruntinio vandens maisto medžiagų išplovimas po ekologiškų trąšų panaudojimo. Tyrimais nustatyta, kad azoto junginių ir fosfatų koncentracijos antraisiais tyrimų metais nesumažėjo. Didesnės jos būna pavasarį, mažesnės šaltuoju metų laiku
Groundwater is the closest to the earth's surface, so it is sensitive to pollution. And agricultural chemicals may migrate into groundwater and contaminate it to dangerous levels. In Lithuania and the world growing organic agricultural production and are used for environmentally friendly organic fertilizer. But larger quantities can pollute the environment. At July 2008, in hydrodynamic and hydrochemical study site have been used organic fertilizers – „Horn chips flour“ (900 kg/ha-1). Fertilization time at the surface was meadow (ožiarūtis). Piezometers water periodically measured nitrates, nitrites, ammonium and phosphate concentration. Research objective – determine how in process of time groundwater nutrient leaching after the use organic fertilizers. Studies have shown that nitrogen and phosphate concentration during the second year of the survey have not decreased. The higher they are in the spring, lower in the cold season
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82793
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

49
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

7
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.