Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82774
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Bogužas, Vaclovas;Marcinkevičienė, Aušra;Pupalienė, Rita
Title: Weed response to soil tillage, catch crops and farmyard manure in sustainable and organic agriculture
Other Title: Pasėlio piktžolėtumo kitimas skirtingai dirbant žemę, naudojant tarpinius pasėlius ir mėšlą tausojamojoje bei ekologinėje žemdirbystėje
Is part of: Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas., T. 97, Nr.3 (2010)
Extent: p. 43–50
Date: 2010
Keywords: Žemės dirbimas;Tarpiniai pasėliai;Mėšlas;Piktžolės;Tausojamoji žemdirbystė;Ekologinė žemdirbystė;Soil tillage;Catch crops;Farmyard manure;Weed;Sustainable agriculture;Organic agriculture
Abstract: Tirtas žemės dirbimo, įvairių rūšių tarpinių pasėlių (Trifolium pratense L., Lolium multiflorum Lam., Sinapis alba L., Brassica napus L.) kaip žaliosios trąšos ir mėšlo kompleksinis poveikis piktžolėms miežių pasėlyje taikant tausojamąją bei ekologinę žemdirbystės sistemas. Atlikus lauko bandymus nustatyta, kad miežių pasėlio piktžolėtumas priklausė nuo žemės dirbimo laiko, tarpinių pasėlių kaip žaliosios trąšos ir mėšlo panaudojimo. Taikant tausojamosios žemdirbystės sistemą, tarpinių pasėlių ir mėšlo seklus įterpimas rotoriniu kultivatoriumi pavasarį, palyginti su giliu arimu rudenį, didino piktžolių kiekį ir sausųjų medžiagų masę. Taikant tausojamosios žemdirbystės sistemą, piktžolių daigų kiekį esmingai mažino tarpinių pasėlių purškimas glifosatu pavasarį tuoj po miežių sėjos į neįdirbtą dirvą, palyginti su giliu užarimu rudenį. Taikant ekologinės žemdirbystės sistemą, tarpinių pasėlių kaip žaliosios trąšos ir mėšlo seklus įterpimas rotoriniu kultivatoriumi pavasarį skatino daugiamečių piktžolių plitimą 1999 m. Seklus arimas pavasarį piktžolių kiekiui 2000 m. neturėjo įtakos, o 2001 m. jį esmingai sumažino
The influence of soil tillage, different catch crop species (Trifolium pratense L., Lolium multiflorum Lam., Sinapis alba L., Brassica napus L.) for green manure as well as farmyard manure on weed infestation in a barley stand under the conditions of sustainable and organic agriculture was investigated. Field experiments showed that weed density and dry matter mass in barley depended on tillage time, catch crops for green manure and farmyard manure application. Shallow rotovating of the catch crops and farmyard manure in spring increased the number and dry matter mass of weeds in sustainable agriculture compared to deep ploughing in autumn. Spraying of catch crops with glyphosate shortly after barley direct drilling in spring significantly reduced the number of weed seedlings in sustainable agriculture, compared to deep ploughing in autumn. In organic agriculture, shallow rotovating of catch crops in spring stimulated the occurrence of perennial weeds in 1999. Shallow ploughing in spring had no influence on weed density in 2000, but significantly reduceding it in 2001
Internet: http://www.lzi.lt/tomai/97(3)tomas/97_3_tomas_str4.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.24 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

8
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.