Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82770
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Juozaitienė, Vida;Šlapkauskaitė, Jūratė;Tušas, Saulius;Šlapkauskas, Algimantas
Title: Prietaiso Lactocorder® panaudojimas karvių melžimo proceso vertinimui
Other Title: Cow milking process estimated by Lactocorder®
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , Nr. 42(1) (2010)
Extent: p. 72-82
Date: 2010
Keywords: Pieno kiekis;Somatinės ląstelės;Melžimo greitis;Melžimo fazės;Koreliacija;Amount of milk;Somatic cells;Milking speed;Milking phase;Correlation
Abstract: Šio darbo tikslas buvo įvertinti karvių melžimo savybes ir jų ryšius su pieno primilžiu ir somatinių ląstelių skaičiumi. Lactocorder® prietaisu ištyrėme 54 juodmarges karves II-IV laktacijos mėnesį. Vidutiniškai iš tiriamųjų karvių primelžėme po 14,31 ± 0,54 kg pieno - 15,7 % per pirmąją minutę, 37,3 % per pirmąsias dvi minutes ir 55,8 % pieno per tris minutes. Karvių melžimas tęsėsi vidutiniškai 7,59 ± 0,15 min- ilgiausiai truko pagrindinis melžimas (6,17 ± 0,36 min), 0 permelžimo fazė, rodanti netinkamą melžimą, buvo nedidelė (0,29 ± 0,(17 min). Vidutinis karvių melžimo greitis buvo 3,29 ± 0,13 min. Melžimo greičio kreivė tolygiai didėjo nuo iki melžimo fazės (0,218 kg-min") iki pagrindinio melžimo fazės (6,168 kg-min"), po to statistiškai patikimai laipsniškai mažėjo iki permelžimo fazės (p<0,001). Statistiškai patikima pieno kiekio koreliacija nustatyta, esant didžiausiam melžimo greičiui (r=0,409; p<0,002) ir melžimo trukmei (r=0,372; p<0,006), kai pagrindinio melžimo ir stabilizavimosi (r=0,563-0,577; p<O,OOOI) bei lėtėjančio pieno tekėjimo fazės trukmė (r=0,337; p<O,013). Vidutinis karvių somatinių ląstelių skaičius piene buvo 533 ± 137 tūkst.ml I . Jo koreliacija su melžimo trukme buvo statistiškai patikimai neigiama (r~0,325; p<O,OI), kaip ir su stabilizavimo si fazės trukme (~0,253; p<0,050). Atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad vykdant kryptingą Lietuvoje veisiamų pieninių galvijų populiacijų karvių selekciją pagal melžimo savybes, tikslinga jų tyrimui naudoti Lactocorder® prietaisą
The purpose of this study was to evaluate cow milkining characteristic and correlation between amount of milk and the number of somatic cell. We are studied 54 b1ack and white cows by II-IV lactacions mounth rnilking with Lactocorder®. Average of cows milk was 14.31 ± 0.54 kg of rnilk - 15.7 % from first minute, 37.3 % during the first two minutes, and 55.8 % per three minutes. The average of cow milking was 7.59 ± 0.15 min, the longest was main milking phase (6.17 ± 0.36 min), but overmilking phase, who showing bad rnilking, was (0.29 ± 0.07 min). The average of milking speed was 2.29 ± 0.13 min. Milking speed curve evenly rise up to milking phase (0.218 kg min-I) from the main milking phase (6.168 kg min-I), afterwards statistically significant decrease gradually until overmilking phase (p<O.OOI). Statistically significant correlation between the amount of milk with the highest milking speed (r=0.409, p<0.002) and milking time (r=0.372, p<0.006), with the main milking and plateau (r=0.563-0.577, p<O.OOOI) and duration of descending phase (r=0.337, p<0.013). The average of somatic cell count was 533 ± 137 see ml'. Correlation with the milking time was statistically significant negative (r =-0.325, p<O.OI), as well as duration ofplateau phase (r=- 0.253, p<0.050). The resu1ts from this study indicate, that there is a need of purposeful selection by cows' milkability in Lithuanian bred populations of dairy cattle breeding, and it is purposeful investigate use of Lactocorder®
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82770
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.