Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82768
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Narauskaitė, Gintarė;Pėtelis, Kęstutis;Maksvytis, Mindaugas;Baranauskaitė, Jurgita;Šimkevičius, Kastytis
Title: Stirnų populiacijos kokybė Šilutės rajono polderiuose
Other Title: Condition of the winter pastures for Cervine animals (Cervidae) in Padauguva forest biosphere polygon
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2010 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2010 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2010, D. 2
Extent: p. 26-28
Date: 2010
Keywords: Populiacijų kokybė;Morfometriniai rodikliai;Atrankinė grupė;Population quality;Morphometric data;Selective group
Abstract: Šilutės polderiuose gyvenančių stirnų populiacijos būklė nustatyta naudojant Lietuvos žemės ūkio universiteto, miškų ir ekologijos fakulteto mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete „Tulkiaragė“ per paskutinius tris medžioklės sezonus sumedžiotų stirnų kūno, kaukolės bei ragų morfometrinius duomenis, taip pat įvertinant sumedžiotų stirninų atrankinę grupę bei ragų trofėjinę vertę. Atlikus lyginamąją analizę nustatyta, kad Šilutės polderiuose gyvenančių stirnų bendra kūno masė yra nežymiai mažesnė už vidutinę, visoje Lietuvos respublikoje 1988 metais nustatytą stirnų patelių ir patinų kūno masę, bei 2003 metais ištirtų pietvakarių Lietuvoje gyvenančių lauko – krūmynų ekotipų stirnų kūno masę, išskyrus pirmamečius jauniklių patinus. Atlikus stirninų kaukolių morfometrinių duomenų analizę nustatyta, kad su amžiumi didėja visi kaukolių morfometriniai duomenys, stiprėja dantų nudilimas (2 krūminis), storėja ragų kelmeliai. Įvertinus sumedžiotų stirninų ragų atrankinę grupę bei trofėjinę vertę nustatyta, kad Šilutės polderiuose gyvenančių stirnų populiacijos būklė yra gera
Population quality of roe deers living in Silute polders was determined using the data collected in Lithuanian university of Agriculture Forestry and ecology Faculty science and education game area „Tulkiaragė“ during the last tree hunting seasons. Were measured the main morphometric data of roe deers body, cranium and stugs, also were evaluated the selective group and stugs trophy value. After performed the comparative analysis were determi-ned that roe deers living in Silute polders, general body weight is marginally lower than the average in all Lithuania republic, established in 1988 and field – brushes ecotype roe deers, except first year juvenile mails, living in Southwest of Lithuania, measured in 2003. After accomplishing roe deers cranium morphometric data analysis, were determined that together with age is increasing all cranium morfometric data, and developing tooth attrition (2 molar) and getting thicker stugs stumps. In evaluating hunted roe deers stugs selective group and trophy value were established that roe deers population in Silute polders is good
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82768
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.95 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.