Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82745
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Pekarskas, Juozas;Svotienė, Laura
Title: Organinių azoto trąšų įtaka ekologiškų žieminių kviečių piktžolėtumui
Other Title: The influence of organic nitrogen fertiliserson wedness of organic winter wheat
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2010 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2010 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2010, D. 2
Extent: p. 128-131
Date: 2010
Keywords: Ekologinis ūkininkavimas;Organinės azoto trąšos;Žieminiai kviečiai;Piktžolėtumas;Organic farming;Organic nitrogen fertilizers;Winter wheat;Weedness
Abstract: Lietuvos žemės ūkio universiteto Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkyje atlikus organinių azoto trąšų Biofero, Ragų drožlių ir Provita įtakos ekologiškai auginamų žieminių kviečių pasėlio piktžolėtumui tyrimus nustatyta, kad patręšus ekologiškai auginamus žieminius kviečius ‘Tauras’ ir ‘Širvinta 1’ Biofero trąšomis N30-50 norma esminiai sumažėjo piktžolių skaičius kviečių pasėlyje, palyginti su netręštais kviečiais ir tręšimu N70. Patręšus ekologiškai auginamus ‘Širvinta 1’ žieminius kviečius Biofero trąšomis N30-50 norma esminiai sumažėjo piktžolių masė kviečių pasėlyje, palyginti su netręštais kviečiais ir tręšimu N70, o veislės ‘Tauras’ pasėlyje tik palyginti su netręštais kviečiais. Ekologiškai auginamus žieminius kviečius ‘Širvinta 1’ patręšus N28-42 Ragų drožlių trąšų norma esminiai padidėjo piktžolių masė, o piktžolių skaičius esminiai padidėjo tik tręšiant N42. Ekologiškai auginamus žieminius kviečius patręšus Provita trąšomis N50 norma esminiai padidėjo piktžolių masė pasėlyje, palyginti su netręštais kviečiai ir tręšimu N30 norma, o piktžolių skaičius esminiai sumažėjo tik lyginant su tręšimu N30
Investigation of the effect of organic nitrogen fertilizers Bioferas, Horn Shavings and Provita on weediness of organically grown winter wheat crop carried out on the farm of organic production at the Center of Agroecology at Lithuanian University of Agriculture, it was determined that application of fertilizer Bioferas to winter wheat breeds ‘Tauras’ and ‘Širvinta 1’ at a rate of N30-50 essentially decreased the number of weeds in wheat crops, compared to unfertilized crops and application of N70 rate. Application of N30-50 rate of Bioferas fertilizers to ‘Širvinta 1’ winter wheat essentially decreased the mass of weeds in wheat crop compared to unfertilized crops or application of N70 rate of fertilizer and in case of ‘Tauras’ breed the difference was essential only compared to unfertilized wheat. Application of Horn Shavings at a rate of N28-42 to organically grown winter wheat of ‘Tauras’ breed essentially increased weed mass and number of weeds decreased only when rate of N42 was applied. Application of Provita fertilizers to organically grown winter wheat at a rate of N50 essentially increased weed mass in wheat crop compared to unfertilized wheat and application of N30 and number of weeds decreased essentially only compared with application of N30 rate
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82745
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

7
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.