Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82713
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Damanauskas, Vidas;Janulevičius, Algirdas;Pupinis, Gediminas
Title: Traktoriaus balastinių masių, oro slėgio padangose ir darbo rodiklių priklausomybių tyrimai sėjos darbuose
Other Title: Investigation of tractor extra weights, air pressure in the tyres and w0rk parameters dependences during seeding process
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , Nr. 42(2-3) (2010)
Extent: p. 9-21
Date: 2010
Keywords: Traktorius;Buksavimas;Valandinės degalų sąnaudos;Degalų sąnaudos hektarui;Balastinė masė;Oro slėgis padangose;Dirvos įdirbimas;Sėja;Tractor;Slippage;Hourly fuel consumption;Hectare fuel consumption;Extra weights;Air pressure in the tyres;Cultivation of soil;Seeding process
Abstract: Straipsnyje analizuojamas traktorių darbo efektyvumas bei varančiųjų ratų buksavimas. Nagrinėjami būdai ir priemonės traktorių buksavimui bei degalų sąnaudoms mažinti. Pateikiami traktoriaus darbo rodiklių, oro slėgio padangose ir balastinių masių dydžio priklausomybių sąsajos analizės rezultatai. Priimta, kad sprendžiant šias problemas reikia žinoti ratų varančiųjų buksavimo priklausomybes darbo sąlygoms ir nustatyti jų įtaką traktorinio agregato darbo efektyvumui. Dirvos fizinės ir mechaninės savybės yra labai įvairios ir nepastovios, todėl buksavimo dydžius tenka nustatyti eksperimentiniu būdu. Straipsnyje pateikti varančiųjų ratų buksavimo ir degalų sąnaudų tyrimų rezultatai, atliekant dirvos įdirbimo ir sėjos darbus agregatu, sudarytu iš traktorius „FORD 8340", kultivatoriaus „Doublet-Record" ir sėjamosios „STEGSTED". Šie tyrimai buvo atlikti keičiant balastinių masių dydį (traktoriaus priekyje) ir oro slėgį padangose. Tyrimai atlikti traktoriui važiuojant 3 H pavara, 1600 ±15 min* variklio sūkiais. Tyrimų rezultatais pagrįsti traktoriaus balastinės masės ir oro slėgio padangose optimalūs dydžiai, kurie sąlygoja tinkamą varančiųjų ratų sukibimą atitinkantį 7-8% buksavimą darbo metu, pakankamą priekinių ratų sukibimą ir leistiną galinių ratų apkrovą posūkiuose su pakeltais padargais
Article analyzes tractor work efficiency and driving wheel slippage. Analysis of tractor slippage and fuel consumption reduction methods and tools were done. Tractor work parameter, tyre air pressure and extra weights dependence analysis results was presented. Accredited, that dependence of driving wheel slippage must be taken in account for evaluation its influence on tractor aggregate work efficiency at any work condition. Soil physical and mechanical properties varies much, therefore value of slippage has to be determined experimentally. Driving wheel slippage and fuel consumption investigation results during soil tillage and seeding applications were carried out using a tractor ,,FORD 8340", cultivator ,,Doublet-Record" and seeding machine ,,STEGSTED". During investigation the extra weights at the front of the tractor and air pressure in the tyres was changed. During investigation tractor ran in 3H gear and at 1600 ±15 min4 engine speed. Experimentally reasoned optimal values of tractor extra weight and tyre air pressure, which has an influence to suitable 7-8% grip of driving wheels during the work application. As well it gives good front wheel grip and allowable rear wheel load during turning with lifted implement
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82713
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.82 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.