Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82710
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Bogužas, Vaclovas;Kairytė, Agata;Jodaugienė, Darija
Title: Soil physical properties and earthworms as affected by soil tillage systems, straw and green manure management
Other Title: Žemės dirbimo sistemų įtaka dirvožemio fizikinėms savybėms ir sliekų kiekiui panaudojus šiaudus bei žaliąją trąšą
Is part of: Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas., T. 97, Nr.3 (2010)
Extent: p. 3–14
Date: 2010
Keywords: Dirvožemio tankis;Dirvožemio kietumas;Dirvožemio struktūra ir patvarumas;Sliekai;Žemės dirbimo sistemos;Šiaudai;Bulk density;Penetration resistance;Aggregation;Earthworms;Tillage systems;Straw;Green manure
Abstract: Taikant tradicinę žemės dirbimo sistemą reikia didelių energijos ir darbo sąnaudų, prastėja dirvožemio savybės. Tyrimų tikslas – nustatyti įvairių žemės dirbimo sistemų: gilaus tradicinio arimo (CP) 23–25 cm gyliu, seklaus arimo (SP) 10–12 cm gyliu, seklaus purenimo su sunkiuoju kultivatoriumi ir diskinėmis akėčiomis (SL) 8–10 cm gyliu, seklaus purenimo rotoriniu kultivatoriumi (SR) 5–6 cm gyliu, seklaus žaliosios trąšos įterpimo rotoriniu kultivatoriumi (GMR) 5–6 cm gyliu ir tiesioginės sėjos (NT) į neįdirbtą dirvą, poveikį dirvožemio tankiui, kietumui, struktūrai ir jos patvarumui bei sliekų kiekiui. Tyrimai vykdyti dviejuose fonuose: šiaudai pašalinti (N) arba susmulkinti ir paskleisti (S) derliaus nuėmimo metu. Stacionarus dviejų veiksnių lauko bandymas įrengtas Lietuvos žemės ūkio universiteto bandymų stotyje. Bandymų vietos dirvožemis – karbonatingas giliau glėjiškas išplautžemis (IDg4-k), Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol (LVg-n-w-cc), vidutinio sunkumo priemolis ant smėlingo lengvo priemolio. Dirvožemis silpnai šarminis, pH – 7,6, humuso kiekis vidutinis – 2,86 %, vidutinio kalingumo – 134 mg kg-1 ir didelio fosforingumo – 266 mg kg-1. Šiaudų įterpimas neturėjo esminės įtakos dirvožemio tankiui, kietumui, sliekų kiekiui ir jų biomasei, tačiau esmingai mažino dirvožemio smulkiųjų (<0,25 mm) trupinėlių kiekį ir struktūros patvarumą. Gilų arimą pakeitus supaprastintu rudeniniu žemės dirbimu (SP, SL), dirvožemio tankio esminių skirtumų nenustatyta, o pakeitus SR, GMR ir NT esminiai skirtumai nustatyti tik pirmaisiais tyrimų metais armens viršutiniame 3–13 cm sluoksnyje. Supaprastinus žemės dirbimą, dirvožemio kietumas esmingai padidėjo nejudintuose dirvos sluoksniuose (SP – nuo 120 mm gylio, SL – nuo 90 mm, SR ir GMR – nuo 60 mm), o NT – nuo pat dirvos paviršiaus
Conventional tillage is not only high energy and labour consuming process, but it can also have a negative impact on soil properties. The objective of this study was to determine the influence of different tillage systems: deep conventional ploughing (CP) at 23–25 cm depth, shallow ploughing (SP) at 10–12cm depth, shallow loosening with a chisel cultivator and disc harrows (SL) at 8–10 cm depth, shallow loosening with a rotary cultivator (SR) at 5–6 cm depth, shallow green manure (red clover and timothy catch crop) incorporation with a rotary cultivator (GMR) at 5–6 cm depth and no-tillage (NT) on soil bulk density, penetration resistance, aggregate size distribution and earthworms. The experiment was carried out in two backgrounds: straw removed (N) or straw chopped and spread at harvesting (S). A long-term two-factorial field experiment was carried out at the experimental station of the Lithuanian University of Agriculture at 54º52′50 N latitude and 23º49′41 E longitude. The soil of the trial site was an Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol (LVg-n-w-cc), clay loam on sandy light loam, with a pHKCl of 7.6, humus content of 28.6 g kg-1, K2O – 134 mg kg-1, and P2O5 – 266 mg kg-1. Straw incorporation had no significant influence on bulk density, penetration resistance and quantity of earthworms, but significantly reduced the amount of the smallest <0.25 mm aggregates. No significant differences of bulk density vs. CP were obtained in reduced autumn tillage – SP, and SL, while in reduced spring tillage systems – SR, GMR and NT significant changes were observed only in the first year of experiment at 3–13 cm depth. Soil penetration resistance increased in undisturbed soil layers
Internet: http://www.lzi.lt/tomai/97(3)tomas/97_3_tomas_str1.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.89 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 1

19
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

43
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.