Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82697
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Višniauskas, Donatas;Mieldažys, Algimantas
Title: Pavojingų veiksnių analizė ir poveikio prevencija ruošiant žolinius pašarus
Other Title: The hazardous factors analysis and the impact of prevention on preparing the grassy fodders
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2010 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2010 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2010, D. 1
Extent: p. 43-46
Date: 2010
Keywords: Pavojus;Rizika;Traumatizmas;Silosas;Nelaimingi atsitikimai darbe;Hazards;Risk;Traumas;Silage;Accidents at work
Abstract: Apsirūpinimas žoliniais pašarais yra viena iš pagrindinių veiklos sričių žemės ūkio gamyboje. Šiuose darbuose naudojama daug ir įvairių didesniu pavojingumu pasižyminčių žemės ūkio mašinų, todėl čia dažniau nei kituose darbuose pasitaiko sunkių ir mirtinų traumų. Pagrindinės traumavimų priežastys yra nepakankamas mašinų operatorių parengimas darbui, nekokybiškas instruktavimas, pačių operatorių klaidos bei pražangos. Įvertinus atskirų technologinių operacijų pavojingumą, rekomenduojama detaliai įvertinti rizikos veiksnius, nurodytus konkrečių žolinių pašarų ruošimo mašinų standartuose, patikslinti saugos ir sveikatos instrukcijas darbo vietose, tobulinti instruktavimo metodus
Provision of herbaceous forage is one of the principal activities in agricultural production. This kind of work involves a lot of various types of agricultural machinery which are considered to be more dangerous than usual; therefore, serious and fatal traumas are reported here more often than in other kinds of work. The main causes of traumas are inadequate preparation of machinery operators for work, poor provision of instructions and mistakes made by operators themselves. After the hazards of separate technological operations have been assessed, it is recommended to make a detailed assessment of risk factors indicated in specific machinery standards of herbaceous forage preparation, to specify safety and health instructions in workplaces and to improve the methods of providing instructions
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82697
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.54 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

8
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.