Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82687
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Aleknavičius, Pranas;Aleknavičius, Marius
Title: Rational Land Use Planning when Preparing master Plans of Administrative Territories
Other Title: Racionalaus žemės naudojimo planavimas rengiant administracinių teritorijų bendruosius planus
Is part of: Vagos. , Nr. 86 (39) (2010)
Extent: p. 37-45
Date: 2010
Keywords: Bendrieji planai;Žemės ūkio naudmenos;Gamtinis karkasas;Specialieji planai;Master plans;Agricultural lands;Nature frame;Special plans
Abstract: Straipsnyje nagrinėjami 2006 - 2009 m. parengti apskričių ir kaimiškųjų savivaldybių teritorijų bendrieji planai, jų galima įtaka naudojant žemės ūkio ties žemę ir žemės ūkio plėtrai Nustatyta, jog pagal šių bendrųjų planų sprendinius šiuo metu naudojamų (deklaruojamų) vertingų žemės ūkio naudme-įtus numatoma išsaugoti ir padidinti Įvertinant tam tikrų ūkio šakų plėtros poreikius ir aplinkos apsaugos reikalavimus, atliktas teritorijos funkcinis zo-as Nustatytos kiekvienos žemės ūkio veiklos prioriteto zonos nustatytos perspektyvinės žemės ūkio gamybos kryptys
Žemės ūkio gamybos vystymo s apibrėžia nustatyti žemės tvarkymo ir naudojimo reglamentai. Bendrieji planai nekeičia galiojančių specialiųjų planų, jei jie parengti valstybinių parkų istinių teritorijoms tvarkyti arba miško įveisti žemės ūkio paskirties žemėje. Nesant bendrajame plane nustatytų miško plotų didinimo apimčių ir apribo-ensyvų žemės dirbimą gamtiniam karkasui priskirtose teritorijose, tai gali turėti neigiamos įtakos žemės ūkio gamybos efektyvumui. Rekomenduotina, yvendinant bendruosius planus būtų parengtos konkrečios priemonės, užtikrinančios racionalų agrarinių teritorijų naudojimą. Miškų plotas vidutiniškai turėtų didėti ne daugiau kaip 12 tūkst. ha per metus. Gamtiniame karkase ir kituose probleminiuose arealuose teritorijos tvarkymo sąlygoms detalizuoti rengti specialiuosius žemėtvarkos planavimo dokumentus - kaimo plėtros žemėtvarkos projektus
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82687
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.38 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.